Już dwa miesiące trwa kolejny roczny projekt realizowany przez Siostry Salezjanki, a współfinansowany przez Gminę Środa Śląska w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Tytuł projektu na ten rok brzmi „PERSPEKTYWA WDZIĘCZNOŚCI” i obejmuje, podobnie jak w ubiegłych latach, cykliczne spotkania w formie kółek zainteresowań oraz wyjazdów krajoznawczych. Proponujemy dzieciom i młodzieży m.in. naukę gry na gitarze (zajęcia odbywają się w poniedziałki w 3 grupach), zajęcia muzyczne (schola w środy, piątki i niedziele oraz warsztaty muzyczne weekendowe), artystyczne (dwie grupy w piątek), sportowe (czwartek) i inne.

Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia w sferze fizycznej jak i psychicznej bez potrzeby stosowania agresji i używek oraz zagospodarowanie czasu wolnego w sposób bezpieczny, aktywny i twórczy. Spotkania są okazją do nawiązywania nowych relacji, rozwijania talentów oraz kształtowania postaw społecznych.

Ważnym wyzwaniem staje się dzisiaj kształtowanie postawy wdzięczności, która pomaga dzieciom i młodzieży spojrzeć na otaczający ich świat z zupełnie innej strony – jako daru. Zwrócenie uwagi na wartość wdzięczności w życiu każdego człowieka jest związana z przypadającym na rok 2022 jubileuszem Sióstr Salezjanek, które świętują 100 lat od przybycia do Polski. Dodatkowo, zadaniem projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom trwającej dwa lata pandemii, otwartość i proponowanie spotkań, które wniosą w życie dzieci i ludzi młodych radość, nadzieję oraz miłość. Podejmowane zadania opierane są na metodach systemu prewencyjnego świętego Jana Bosko oraz świętej Marii Dominiki Mazzarello, którzy w swoim dziele wychowawczym troszczyli się o integralny rozwój każdej osoby, by wychowywać dzieci i młodzież na „dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”.

Całkowity planowany koszt projektu wynosi 13.449,00 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Gminy Środa Śląska obejmuje 59,48%, czyli 8.000,00 zł, a resztę pokrywa Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki przez wkład własny finansowy i pracę wolontariuszy.

Chętne dzieci i młodzież zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z siostrami albo o zgłaszanie się mailowo: perspektywawdziecznosci2022@gmail.com.

Dziękujemy Burmistrzowi Gminy Środa Śląska za wsparcie finansowe projektu oraz wolontariuszom za pomoc w jego realizacji!