W dniu 13 stycznia 2021 roku Kongregacja ds. Kanonizacyjnych poinformowała o nihil obstat ze strony Stolicy Apostolskiej, gdy chodzi o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego służebnicy Bożej, Matki Rosetty Marchese (1922-1984), Córki Maryi Wspomożycielki i Przełożonej Generalnej w latach 1981-84.

Matka Rosetta Marchese urodziła się w Aoście 20 października 1922 roku. Pierwszą profesję złożyła w Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki w Turynie 5 sierpnia 1941 roku. Najpierw w Turynie, a następnie w Vercelli studiowała uzyskując dyplom nauczycielski. W 1947 roku ukończyła literaturę na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca w Mediolanie. W latach 1947-1958 była nauczycielką w Turynie w Domu Misyjnym „Matki Mazzarello”. Od 1959 do 1961 roku pełniła funkcję dyrektorki w Caltagirone, a od 1961 do 1965 w Rzymie (Via Dalmazia). W 1965 roku powierzono jej kierownictwo wielkiej rzymskiej Inspektorii  pod wezwaniem “Św. Cecylii”. W latach 1971-73 była dyrektorką w Lecco Olate, a następnie Inspektorką w Inspektorii „Maryi Niepokalanej” w Mediolanie. W 1975 roku na XVI Kapitule Generalnej została wybrana Radną Wizytatorką, a na następnej Kapitule Generalnej w 1981 r. Przełożoną Generalną. 8 marca 1984 roku, po długiej chorobie, ofiarowanej, podobnie jak Matka Mazzarello, za świętość Instytutu, Matka Rosetta zakończyła swoje ziemskie życie.

Jej proces beatyfikacyjny rozpoczęto w lipcu 2019 roku.

Wpatrzona w  Księdza Bosko i Matkę Mazzarello posiadała głębokie życie wewnętrzne i pasję wychowawczą, które są dziś źródłem życia i nadziei dla Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, dla całej Rodziny Salezjańskiej i dla Kościoła.