W dniach od 3 do 14 lipca 2017 roku we Wschowie zostały zorganizowane Półkolonie dla Absolwentów  przedszkola.

W ramach realizacji tegorocznego Planu Wspólnoty Wychowawczej celem akcji wakacyjnych było objęcie oddziaływaniem wychowawczym ludzi młodych będących  na  wszystkich etapach rozwoju. Zorganizowanie Półkolonii było też wyrazem troski o dalszą formację wychowanków przedszkola. Uczestniczyło nich 38 dzieci. Opiekę nad grupą sprawowali wychowawcy: s. Iwona Witek, p. Patrycja Majkut, p. Dorota Bartkowiak i p. Karolina Zięcina

Podczas trwania Półkolonii dzieci uczestniczyły w zabawach na świeżym powietrzu, w zajęciach sportowych z panem Andrzejem Orłowskim, warsztatach artystycznych: „Malowanie na szkle”, w lekcji muzealnej: „Poznajemy historię Wschowy”. Grupa była również w Bibliotece Miejskie na seansie filmowy: „W głowie się nie mieści”. W ciągu dnia była też możliwość pójścia do kaplicy na modlitwę.

Dzieci uczestniczyły w czterech wycieczkach: do Poznania, gdzie odwiedziły Muzeum Rogali i były na zajęciach muzycznych  oraz w Lesznie w Sali Zabaw.

W drugim tygodniu dzieci miały możliwość poznania pracy na poczcie oraz wysłania pocztówek do swoich rodziców z pozdrowieniami. Odwiedziły wioskę indiańską i były na seansie filmowym w kinie.

Był to czas wielkich przeżyć i radosnego powrotu do wspomnień z lat spędzonych w naszym przedszkolu, które ciągle są żywe i potrzebne do zacieśniania więzi i owocnego wzrastania na dobrych i uczciwych obywateli i chrześcijan.

Bogu niech będą dzięki za wszystkie łaski którymi nas obdarzył i Maryi Wspomożycielce za opiekę oraz wszystkim ludziom dobrej woli.

s. Iwona Witek