«Ożywia nas nadzieja: “Oto uczynię wszystko nowe” (Ap 21,5)» to temat, jaki Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime wybrał dla Wiązanki na rok 2021. Jak każdego roku jego przesłaniu towarzyszy plakat, który wyraża w sposób graficzny myśli i wskazania, jakie “ojciec i ośrodek jedności Rodziny Salezjańskiej” chce zaproponować wszystkim naśladowcom Księdza Bosko. Oto więc plakat Wiązanki na rok 2021, który zostanie przesłany do domów salezjańskih w najbliższych dniach.

Jak w latach poprzednich, kiedy to projekt i opracowanie plakatu było zlecane artystom z różnych kontekstów i obszarów geograficznych – by w ten sposób wyrazić różne odczucia związane z całym światem salezjańskim – Dykasteria ds. komunikacji społecznej zechciała w tym roku uprzywilejować Amerykę Łacińską.

Wśród różnych propozycji zwycięska okazała się praca rysownika argentyńskiego Gustavo Daguerre, liczącego 41 lat, który całe swoje życie związał ze środowiskiem salezjańskim, a obecnie pracuje jako koordynator duszpasterski w szkole córek Maryi Wspomożycielki, zaś wcześniej wykonywał ilustracje do krajowego Biuletynu Salezjańskiego.

Oto w jaki sposób on sam prezentuje ten plakat:

Kiedy poznałem temat Wiązanki na rok 2021, pomyślałem, że wyrażę poprzez obraz to, co najsilniej do mnie przemawia w tej modlitwie… NADZIEJA. A my naszą nadzieję, jako ludzie wierzący, składamy w Jezusie. Często słyszymy, że w czasach, w których żyjemy, ludzie nie mają nadziei. Wystarczy pandemia, a cała ludzkość 'trzęsie się ze strachu’ i jeszcze bardziej czuje się bezsilna. A w tej zranionej ludzkości są również nasi młodzi… którzy znajdują miejsce uprzywilejowane w naszym charyzmacie.

Oto dlaczego, i prawie że 'modląc się’, znajdujemy postać Jezusa w centrum, który nas wspiera, zachęca do podniesienia się, nie tylko wyciągając ku nam dłoń, ale również czyni to swoim wyrozumiałym spojrzeniem, dając nam godność. A wokół jest środowisko, które dąży do nawrócenia, do przejścia od szarej, ciemnej, przygnębiającej scenerii do – tej pełnej koloru i niezbędnego światła, które pozwala dostrzec w obliczach tych, którzy nas przyjmują, świadków Chrystusa.

Naszym wielkim wyzwaniem, jako Rodziny Salezjańskiej, jest być najzwyczajniej znakami Nadziei, niosącymi światło i kolor, spoglądającymi wyrozumiałym spojrzeniem, kojącymi nadal rany i towarzyszącymi tym, których ta pandemia zraniła, nie przestającymi być dalej uważnym na potrzeby innych, jak tego nas nauczyli Matka Mazzarello i Ksiądz Bosko”.

Plakat będzie rozprowadzony w formie papierowej w najbliższych dniach i, zależnie od funkcjonowania poczty w różnych krajach, powinien dotrzeć do domów salezjańskich do końca października. Istnieje także możliwość modyfikacji tegoż, uwzględniając różne konteksty lokalne poszczególnych krajów.

Źródło: https://www.infoans.org/pl/dzialy/wiadomosci/item/11278-sg-plakat-wiazanki-na-rok-2021