W czwartek, 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w łączności ze wszystkimi Córkami Maryi Wspomożycielki na świecie, jako Wspólnota Wychowawcza w Pieszycach, zawierzyłyśmy nasze Zgromadzenie Maryi, Niepokalanej Wspomożycielce, na zakończenie obchodów 150. rocznicy powstania Zgromadzenia.

O godz. 12.00, jednocząc sie z całym salezjańskim światem zgromadziłyśmy się w kaplicy, by odmówić “Zdrowaś Maryjo”, dziękując Bogu za pierwsze “Zdrowaś…” Księdza Bosko, bo od tej modlitwy rozpoczęło się dzieło salezjańskie. W kaplicy zgromadziły się także wszystkie dzieci z przedszkola, które włączyły się w naszą modlitwę.

O godz. 17.00, wraz ze Wspólnotą Wychowawczą (personel przedszkola, przedstawiciele SALOS-u, SSW, animatorzy Oratorium), a także ze świeckimi pracującymi w naszym domu i uchodźcami z Ukrainy, uczestniczyłyśmy w uroczystej Mszy św. celebrowanej przez ks. Mirosława Łobodzińskiego SDB z Marianówki i naszego ks. kapelana Kazimierza Rapacza SDB. Podczas Mszy św. dziękowaliśmy Bogu za 150 lat istnienia naszego Zgromadzenia i prosiliśmy Go o to, by błogosławił nam w pracy apostolskiej i wychowawczej, byśmy z miłością umieli odpowiadać na potrzeby dzieci i młodzieży, a także o nowe i święte powołania do naszego Zgromadzenia. Ks. Mirosław, podczas homilii mówił o wartości spotkań w życiu człowieka.

Po Mszy św. wszyscy spotkaliśmy się w sali teatralnej gdzie obejrzeliśmy piękną prezentację multimedialną przygotowaną przez s. Lucynę Gocyłę. Została w niej ukazana rola Maryi, Niepokalanej Wspomożycielki w życiu Księdza Bosko, Matki Mazzarello, w naszym Zgromadzeniu na przestrzeni 150 lat, a także podczas 100 lat obecności Córek Maryi Wspomożycielki na polskiej ziemi.

Po prezentacji, s. Inspektorka Anna Szczęsna, będąca w tym czasie na wizytacji, powitała wszystkich zebranych i wyraziła radość z obecności tak wielu członków Wspólnoty Wychowawczej, którzy wraz z nami świętowali w tym pięknym dniu. Powiedziała również, że potrzebujemy siebie nawzajem – „siostry potrzebują was, a wy potrzebujecie sióstr”. Podkreśliła rolę Maryi Niepokalanej od samego początku dzieła salezjańskiego i zaprosiła wszystkich do odmówienia „Zdrowaś Maryja…” w łączności z całym światem salezjańskim, który w tym dniu dziękuje Bogu za rozwój salezjańskiego dzieła wychowawczego.

Następnie wszyscy zostali zaproszeni do refektarza na poczęstunek, podczas którego była okazja by spotkać się razem i przeżyć ten czas w radości.

Maryja, jak mówił Ksiądz Bosko – „jest Tą, która nam przewodzi”. Dzisiaj prosiliśmy Ją, by była przewodniczką w naszej drodze ku Bogu i by pomagała nam prowadzić innych do Boga, szczególnie ludzi młodych.