W dniach 12-14 maja br. w Pieszycach odbywało się szkolenie z fundraisingu. Uczestniczkami szkolenia były siostry salezjanki i współpracownicy świeccy pracujący w naszych szkołach w Ostrowie Wielkopolskim i we Wrocławiu.

Warsztaty poprowadziła trener fundraising pani Maria Olszewska.