Ostatnia, piąta seria rekolekcji jubileuszowych odbyła się w Pieszycach w dniach 29 lipca-5 sierpnia.
Był to czas łaski, czas Ducha Świętego, czas Słowa… czas powrotu do źródeł charyzmatu, wewnętrznej odnowy i nawrócenia.
Szczególnym dniem, kończącym ten czas Wieczernika, był 5 sierpnia przeżywany jako uwielbienie i dziękczynienie Panu za wielkie rzeczy, których dokonuje w naszym Zgromadzeniu i w życiu każdej Córki Maryi Wspomożycielki!