W niedzielę, 29 maja br., w uroczystej Eucharystii, którą w kościele pw. św. Antoniego w Pieszycach sprawował bp Marek Mendyk z okazji 100-lecia obecności Córek Maryi Wspomożycielki w Polsce, uczestniczyły wspólnoty wychowawcze z Pieszyc, Dzierżoniowa i Nowej Rudy. Gościnnie uczestniczyła także Schola „Totus Tuus” z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im.Jana Pawła II we Wrocławiu, która pięknym śpiewem włączyła się we wspólne dziękczynienie.

Eucharystię poprzedziło wprowadzenie historyczne, które przedstawiła s. Anna Świątek odsłaniając nie tylko początki Zgromadzenia na ziemiach polskich, ale także początki Wspólnoty św. Józefa w Dzierżoniowie, Wspólnoty św. Antoniego w Nowej Rudzie i Wspólnoty św. Jana Bosko w Pieszycach. S. Anna powiedziała m.in.:

16 maja 1946 roku powstała Inspektoria Maryi Wspomożycielki. Czas powojenny wymagał odnowy moralnej, kulturalnej i duchowej narodu. Kardynał August Hlond prosił siostry zakonne, by otwierały domy na Ziemiach Odzyskanych. Siostry salezjanki otworzyły kilka nowych placówek. Były to m.in. w 1946 Nowa Ruda, a w 1947 Dzierżoniów i Pieszyce. Do 1949 roku funkcjonowało 18 domów, w tym 9 w archidiecezji wrocławskiej.

Podczas homilii bp Marek podkreślił wychowawczy aspekt misji Zgromadzenia, troskę o dzieci i młodzież płynącą z charyzmatu jakim siostry mają służyć w Kościele. Wspomniał także:

Dzisiaj rano pozwoliłem sobie wysłać krótkiego SMS-a do znajomej salezjanki, aby powiedzieć o tej naszej dzisiejszej uroczystości. Dziękując, napisała: „To wielka łaska być FMA”. Tak, z pewnością to wielka łaska być w zgromadzeniu, któremu przewodzi Maryja Wspomożycielka.

Po Mszy Świętej i obiedzie wszyscy uczestniczyli w poświęceniu figury św. Józefa stojącej w ogrodzie przy wejściu na przedszkolny plac zabaw przy wspólnocie pieszyckiej. We wspólnej modlitwie zawierzyli siebie, rodziny i Zgromadzenie Opiekunowu Zbawiciela.

Całość świętowania uwieńczył jubileuszowy tort i wspólna zabawa.

fot: s. Agnieszka Bednarczyk FMA
Przemysław Pojasek/Gość Świdnicki

więcej o wydarzeniu, zdjęcia…. na stronie Gościa Świdnickiego