Miesiąc październik obfituje w różnorakie pomysły i inicjatywy wspierające pracę misjonarzy. Jedną z nich jest misyjna kawiarenka w Pieszycach. Jak opowiada siostra Maria Bihun:

«Wśród wielu inicjatyw i wzmożonej modlitwy poświęconej dziełu misyjnemu Kościoła wspólnota w Pieszycach zainaugurowała działalność swoistej kawiarenki, której istotą była „waluta” za którą nabywało się drobne łakocie. Tym nowym banknotem był 1 talent, który miał równowartość jednej dziesiątki różańca w intencji konkretnej siostry misjonarki! Ponieważ inicjatywa zbiegła się z wizytacją s. Anny inspektorki to właśnie Ona dokonała uroczstego otwarcia ” lokalu misyjnego”. Oczywiście przy tej okazji wykonano małą ekspozycję pamiątek przywiezionych z różnych części świata. Do tej kolekcji s. Anna ofiarowała rzeźbę kontynentu afrykańskiego, którą otrzymała od Matki Generalnej. Tak więc skromna inicjatywa powoli się rozwija».