Pierwszy moment
wezwanie – SERCE ZAKOCHANE

” z sercem zawsze zakochanym w Panu, by przyjmować impuls Bożej łaski”
[Papież Franciszek do uczestniczek XXIV KG]

1. Moment HISTORYCZNY

  • Z„Cronistorii (Tom I, str. 24)

Mniej więcej w tym czasie (czerwiec 1862) ksiądz Bosko miał po raz pierwszy sen, który później się powtarzał, o którym ksiądz Francesia wspomina w swojej książce o matce Mazzarello.
Mówi on, nie precyzując daty, że ksiądz Bosko śnił, że znajduje się na placu Vittorio w Turynie wśród wielkiej liczby hałaśliwych dziewcząt, które prosiły go o pomoc. On oczywiście wymawiał się. Wtedy ukazała mu się szlachetna Pani, cała jaśniejąca na twarzy, która mu powiedziała: «Zajmij się nimi, to są moje córki».[1]

  •  Z książki księdza Francesia „Suor Maria Mazzarello e i primi due lustri delle Figlie di Maria Ausiliatrice”

Ksiądz Bosko opowiadał nam, jak dwa razy widział we śnie niezliczoną liczbę dziewcząt, które bawiły się na piazza Vittorio w Turynie, i które wydawały się pozostawione samym sobie. Te właśnie dziewczęta, gdy tylko go zobaczyły, pozostawiły swoje rozrywki i wybiegły mu na spotkanie, krzycząc: Niech żyje ksiądz Bosko! I prosiły go, by się nimi zajął.
Ksiądz Bosko mówił dalej: «Chciałem się oddalić, mówiąc, że nie mogę, że inni przyjdą się nimi zająć, bo moja misja była inna. Był tam też tłum córek bardziej dojrzałych, którym te rozrywki wydawały się obce. Te zwróciły się do mnie żałośnie: „Jak ksiądz widzi, my jesteśmy opuszczone!” Wtedy zobaczyłem, że pojawiła się szlachetna Pani z jaśniejącą twarzą, która pięknymi słowami dodawała mi odwagi, żeby spełnić ich marzenie. I kiedy znikała powoli pośród nich, powtarzała mi: “Zajmij się nimi, to są moje córki!”».

KOMENTARZ
Maryja pojawia się w snach księdza Bosko jako «Kobieta o majestatycznym wyglądzie». Podkreślone zostaje majestatyczne i olśniewające piękno, które zadziwia, fascynuje, zachwyca i pociesza kontemplującego. To przede wszystkim piękno łaski, którą Ona jest napełniona (por. Łk 1, 28). To piękno nie jest przywilejem Dziewicy w dosłownym sensie. W istocie, skoro Ona jest rzeczywiście pierwsza i najpiękniejsza, Niepokalana, to wszystkie dzieci Boga są wezwane do uczestnictwa w tym samym pięknie: to jest do stawania się «świętymi i nieskalanymi» w miłości (Ef 1,4).
Wśród czynów Maryi są takie, które wyrażają Jej macierzyńską wrażliwość oraz troskę wychowawczą: Ona uśmiecha się, patrzy z łagodnością, pociesza, dodaje odwagi. Ksiądz Bosko wyrazi szczególny opór we śnie, w którym zostanie zaproszony do tego, by zająć się dziewczętami. Dziewczęta błagają, żeby im pomógł, a on chciałby się oddalić. Maryja interweniuje swoim słowem: «Zajmij się nimi, to są moje córki!».[2]

Kiedy święty wychowawca rozpoczął fundację żeńskiego zgromadzenia zakonnego, ujął w niezwykłą syntezę wymiar kobiecy i maryjny w dziele wychowawczym. Córki Maryi Wspomożycielki miały działać na rzecz edukacji kobiet, inspirując się Maryją, która włącza swoje córki we własną misję macierzyńską.

2. Moment BIBLIJNY

WEZWANIE Estery
Królowa Estera, oblubienica Aswerusa, jest zdolna do wejścia w relację z Bogiem, okazując pełną dyspozycyjność oraz niezachwianą wiarę. Pierwsza cecha prowadzi ją do przyjęcia w swoim życiu wezwania, by zatroszczyć się o pewną część ludzkości (cały naród izraelski), powierzając się Woli Bożej i oddając jej całe swoje istnienie.
Druga czyni serce Estery na tyle odważnym i silnym, by się otworzyło na modlitwę wstawienniczą w intencji całego ludu, potrzebującego wsparcia i pomocy.

z Księgi Estery 4, 17k-m; 4, 17r-t
17k Także królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci. Zdjęła swe okazałe szaty, przywdziała suknie smutku i żałoby i zamiast wspaniałymi wonnościami pokryła swoją głowę popiołem i śmieciami, i ciało swoje poniżyła bardzo, a radosne ozdoby zastąpiła rozpuszczonymi włosami.
I błagała Pana, Boga Izraela, mówiąc: 17l «Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą poza Tobą wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w mojej ręce. 17m Słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim ojczystym, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich ich przodków na wieczyste dziedzictwo i uczyniłeś im wszystko, co zapowiedziałeś. 17r Wspomnij, Panie, daj się rozpoznać w chwili naszego udręczenia i dodaj mi odwagi, Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami.17s Włóż stosowną mowę w moje usta przed obliczem lwa i zwróć jego serce ku nienawiści do wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy są z nim jednej myśli. 17t Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną i nie mającą nikogo poza Tobą, Panie!».

śpiew:
Audio:   Il Signor (El Senyor) – YouTube

Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan.
Moja tarcza i moja moc: On jest mym Bogiem, nie jestem sam,
w Nim moja siła, nie jestem sam.

wezwani przed wiekami
Psalm 139
Ten psalm wyraża zachwyt i wdzięczność wobec Boga, który patrząc z miłością i troską, czuwa nad swoim stworzeniem, przewidzianym od wieków i na wieki kochanym i wezwanym.

Panie, przenikasz i znasz mnie,
2 Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję,
z daleka przenikasz moje zamysły,
3 widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane.

4 Choć jeszcze nie ma słowa na moim języku,
Ty, Panie, już znasz je w całości.
5 Ty ogarniasz mnie zewsząd
i kładziesz na mnie swą rękę.
6 Przedziwna jest dla mnie Twa wiedza,
zbyt wzniosła, nie mogę jej pojąć.

7 Gdzież odejdę daleko od Twojego ducha?
Gdzie ucieknę od Twego oblicza?
8 Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś;
jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę.

9 Gdybym wziął skrzydła jutrzenki,
zamieszkał na krańcu morza,
10 tam również Twa ręka będzie mnie wiodła
i podtrzyma mnie Twoja prawica.

11 Jeśli powiem: «Niech mnie przynajmniej ciemności okryją
i noc mnie otoczy jak światło»,
12 nawet ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie
a noc jak dzień zajaśnieje;
<mrok jest dla Ciebie jak światło>.

13 Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.
14 Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie:
godne podziwu są Twoje dzieła;
i dobrze znasz moją duszę.

15 Nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawałem,
utkany w głebi ziemi.

16 Mnie w zalążku widziały Twoje oczy;
i w Twojej księdze zostały spisane wszystkie
dni, które zostały przeznaczone.
17 Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże,
jak wielkie ich mnóstwo!
18 Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku.
Gdybym dosięgnął kresu, jeszcze jestem z Tobą. […]

23 Wybadaj mnie, Boże, i poznaj me serce,
doświadcz mnie i poznaj moje troski;
24 i zobacz, czy nie podążam drogą nieprawości
a prowadź mnie drogą odwieczną.

3. Propozycja zaangażowania – odpowiedź Maryi

  • W ciągu dnia żyć i medytować z większą świadomością modlitwę Anioł Pański:
    by zrozumieć do głębi całkowitą dyspozycyjność Maryi wobec Boga,
    by być jak Ona dyspozycyjnymi na przyjmowanie ciągłych, zawsze nowych wezwań Pana,
    by “odnowić “tak” wobec Boga w obecnym czasie, jako kobiety konsekrowane oraz wspólnoty, które są otwarte na wezwania Pana i rzeczywistości”. (Papież Franciszek) 

 

  •  Wydrukować KARTECZKĘ z modlitwą Anioł Pański do rozdania wszystkim lub stworzyć mini baner do rozesłania na whatsapp’ie

 

[1] Cf  FRANCESIA G. B., Suor Maria Mazzarello e i primi due lustri delle Figlie di Maria Ausiliatrice (S. Benigno Canavese, Libr. Sales. 1906) 212-213.
[2] Cf  POCHER Linda, «Io ti darò la maestra». La presenza di Maria nei sogni di don Bosco, in “I sogni di don Bosco” a cura di don Andrea Bozzolo (LAS ROMA) 2017.