W dniach 13-15 września 2019 r. odbyło się we Wrocławiu spotkanie Inspektorialnej Rady Młodych. Uczestniczyło w nim 21 osób w tym 3 Siostry.: s. Dorota, s. Katarzyna i s. Aleksandra. Było to pierwsze w tym roku i bardzo pracowite spotkanie.

Młodzi pochylili się nad Posynodalną Adhortacją Apostolską Christus Vivit, aktualnymi tematami poruszanymi w Kościele i Zgromadzeniu szukając w nich natchnienia do zmiany własnego życia i pracy duszpasterskiej na najbliższy rok. Mieli okazje do nawiązania nowych relacji, integracji oraz dania świadectwa wiary. Z wielkim zapałem podeszli do rozpoczynającego się roku apostolskiego sami proponując tez dodatkowe spotkania formacyjne w naszej Inspektorii.

Mamy nadzieję, ze będzie to owocny rok.