W dniach 4–7 kwietnia 2019 r. odbyło się europejskie spotkanie Stowarzyszenia Byłych Wychowanków CMW w Barcelonie w Hiszpanii.

Miasto Barcelona było miejscem, w którym charyzmat salezjański po raz pierwszy przybył do Hiszpanii. Błogosławiony Filippo Rinaldi był pierwszym dyrektorem dzieła salezjańskiego. Córki Maryi Wspomożycielki przybyły później.

W spotkaniu uczestniczyło stu delegatów i byłych uczniów, którzy żyli dniami pielgrzymek i refleksji nad znaczącymi miejscami dzieł salezjańskich w Hiszpanii: Martí Codolar, Świątynia Ekspiacji Najświętszego Serca, Can Prats, Wieża Gironella, pierwsza siedziba CMW i Bazylika Najświętszego Serca.

Celem spotkania było: „Odkryj na nowo społeczny wymiar charyzmatu salezjańskiego”. W szczególności zatrzymaliśmy się, aby kontemplować postać Czcigodnej Doñy Dorotea de Chopitea, kobiety, która była w stanie odpowiedzieć wielkodusznie na potrzeby społeczne swoich czasów w Barcelonie, w czasie transformacji przemysłowej, jak w czasach Ks. Bosko.

Uczestnicy spotkali się, aby opracować wytyczne dla federacji europejskich do 2021 r., W których Zgromadzenie Światowe odbędzie się w Rzymie.

Inspektorię Wrocławską (PLA) reprezentowała s. Ewa Piotrowska, a Inspektorię Warszawką (PLJ) s. Elżbieta Bartkowska (PLJ .

źródło: https://www.infonline.cgfmanet.org/it/news/2019/04/07/pellegrini-del-nostro-tempo–sulle-orme-di-don-bosco