W dniu liturgicznego wspomnienia świętej Teresy z Lisieux, patronki misji, rozpoczynamy tradycyjnie miesiąc różańcowy i miesiąc misyjny. W 2019 roku jest to NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY, który Papież Franciszek ogłosił 22 października 2017, w Światowy Dzień Misyjny.

Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania przez Papieża Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum Illud (1919), którym pragnął on rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego i odpowiedzialności wszystkich za misje.

Mottem tego miesiąca są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Papież Franciszek podkreślił, że Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ma się przyczynić do rozbudzenia świadomości misji ad gentes i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym naprawdę leżało na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne, bowiem umiłowanie misji to „umiłowanie Jezusa, ale jednocześnie miłość do Jego ludu”.

Jedną z form owocnego przeżywania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, dostępną dla każdego, jest modlitwa za misje i ofiarowanie swoich codziennych trudów i cierpień w intencji misjonarzy i misjonarek. Obecnie na misjach w Afryce, Ameryce Południowej, Europie, Azji i Oceanii pracuje 36 polskich sióstr salezjanek. Zapraszamy wszystkich do modlitwy za nasze misjonarki!