W dniu 20 listopada 2017 roku nasza szkoła kolejny już rok świętowała Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka połączony z Dniem Życzliwości.

W ramach projektu edukacyjno – wychowawczego pt.: „Drzewo dobrych manier” zrealizowano różne zadania min.: wszystkie klasy od IV do VII pod kierunkiem p. Zdzisławy Racko przygotowały scenki teatralne na temat najważniejszych praw dziecka.

Sala gimnastyczna zamieniła się w scenę, na której uczniowie wykazali się pomysłowością zarówno w scenariuszach jak i strojach oraz dostosowanych rekwizytach. Zaprezentowane scenki na pewno pozostaną na długo w pamięci, gdyż zmuszały do refleksji i pobudzały do szacunku względem drugiego człowieka.

Klasy młodsze pod kierunkiem p.  Małgorzaty Mastalińskiej wykonały cytaty na temat dobrych słów oraz drzewa dobrych manier. Punktem kulminacyjnym było zaprezentowane przedstawienie w wykonaniu klasy III a oraz zabawy przygotowane i poprowadzone przez uczniów z klas starszych.

Szkoła była ciekawie udekorowana, na wejściu witało wszystkich drzewo składające się z dobrych słów. Na zakończenie uczniowie w wykonanych przez siebie strojach przeszli w paradzie ulicą Świdnicką do Rynku prezentując zasady dobrego wychowania. Przechodnie byli mile zaskoczeni naszym happeningiem ulicznym.

Przedsięwzięcia podjęte przez nauczycieli i uczniów przy dużej współpracy rodziców, miały na celu uczenie odpowiedzialnego korzystania z własnych praw oraz poszanowania praw innych ludzi. Uświadomiły, że nie można tych praw nadużywać, a także uczyły dzieci i młodzież wywiązywania się z obowiązków, które z tych praw wynikają. Pragniemy, byśmy w codzienności tworzyli atmosferę życzliwości oraz wspólnotę gotową zawsze przyjąć drugiego człowieka.

s. Izabela Gryń