W sobotę, 30 kwietnia br. miał miejsce uroczysty moment przekazu władzy i podjęcia posługi animacji w Inspektorii Maryi Wspomożycielki (PLA) przez siostrę Annę Szczęsną. Spotkanie odbyło się w szkole w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zgromadziły się siostry dyrektorki wszystkich wspólnot wraz z niektórymi siostrami i radnymi inspektorialnymi. Szczególnymi gośćmi byli: siostra Małgorzata Pilarska – inspektorka Inspektorii Matki Bożej Jasnogórskiej (PLJ) wraz z radnymi inspektorialnymi, siostra Małgorzata Pietruszczak – przełożona Wizytatorii Madre di Dio (EEG) oraz ksiądz Bartłomiej Polański SDB – inspektor-nominat Inspektorii św. Jana Bosko (PLO).

Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy szkolnej Eucharystią  (wideo) której przewodniczył ks. Bartłomiej Polański SDB. Następnie w sali teatralnej (wideo) do zgromadzonych, dzięki połączeniu online, w serdecznych, rodzinnych słowach zwróciła się Matka Chiara Cazzuola życząc drogi wiary i wzajemnego zaufania na rozpoczynające się sześciolecie. Po odczytaniu nominacji słowa życzeń wypowiedziała siostra Lidia Strzelczyk – radna generalna, łącząc się online, następnie w imieniu całej inspektorii siostra Małgorzata Kuczma, po niej siostra Małgorzata Pilarska i ksiądz Bartłomiej Polański. Na koniec do zebranych zwróciła się s. Anna Szczęsna.

«[…] Pragnę życzyć każdej z was, na początku tej drogi, abyśmy spotkały na nowo Pana, który jest Panem życia, tak, by nasze serca na nowo zapałały miłością do Niego, aby On wzmocnił naszą wiarę i nadzieję. Z „sercem wielkim i wspaniałomyślnym” – jak mawiała Matka Mazzarello – idźmy razem odpowiadając z nową odwagą na Jego zaproszenie do wyjścia. Niech to wyjście zrodzi nowe życie i nową pasję życia w charyzmacie salezjańskim w każdej z nas, w naszych wspólnotach, w młodych i w świeckich […]».

Po części oficjalnej miała miejsce krótka „wizytacja” – wirtualne odwiedziny wszystkich wspólnot połączone z symbolicznym gestem wręczenia kluczy do każdego domu naszej inspektorii.

Po obiedzie swoje spotkanie kontynuowały już tylko siostry dyrektorki oraz siostry z rady inspektorialnej. Podczas momentu modlitwy-celebracji zawierzenia wszystkich wspólnot zostały wręczone Akta XXIV KG. Później było spotkanie robocze – dialog na temat kierunków pracy na najbliższe sześciolecie. Spotkanie zakończyło się Nieszporami podczas których siostra Anna Szczęsna złożyła klucze wszystkich wspólnot u stóp Wspomożycieli, zawierzając tym samym, na wzór matki Mazzarello,  siebie i każdą z nas czułej i kochającej opiece Maryi.