W niedzielę 04 sierpnia 2019 roku w Pieszycach, w kaplicy  Sióstr Salezjanek odbyło się odnowienie ślubów zakonnych (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa) kilku Sióstr Junioratek w obecności Siostry Inspektorki Anny Świątek, Sióstr, kapłanów i młodzieży. Po zakończonych 8. dniowych rekolekcji, w czasie Mszy św. o godz. 07:30 Siostry odnowiły swoje zobowiązanie służenia Chrystusowi w Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki.

Juniorat obejmuje okres ślubów czasowych i trwa od sześciu do dziewięciu lat. Jego celem jest przygotowanie osoby do całkowitego poświęcenia się Bogu przez naśladowanie Chrystusa w służbie misji. Po zakończeniu tego okresu formacji Siostra Junioratka składa śluby wieczyste.

W tym roku odbędą się one w Pile, w parafii św. Jana Bosko dnia 05 października 2019 roku i złoży je s. Magdalena Baczyńska.