Doświadczenie Kapituły to życie w komunii z radością i zaangażowaniem w każdej chwili dnia, doświadczanie uczuć i postaw, jakie przeżywała Maryja na weselu w Kanie. Odczuwa się żywą obecność Maryi i tchnienie Ducha Świętego, który jest światłem i rozeznaniem dla ożywienia charyzmatu.

Teresinha Ambrosim Przewodnicząca Konferencji Międzyinspektorialnej Brazylia – CIB, w wywiadzie dzieli się doświadczeniem i oczekiwaniami nowej konfiguracji Inspektorii Brazylijskich.

Siostra Marie Clare Wiceprzewodnicząca Konferencji Międzyinspektorialnej Afryki Madagaskar – CIAM.

Afryka jest młodym kontynentem w świecie salezjańskim CMW. W niektórych krajach, takich jak Demokratyczna Republika Konga, Mozambik i RPA, CMW przybyły w latach 80. dzięki Projektowi Afryka, szerząc i żywotnie przyjmując charyzmat. […]

CIAM, wsłuchując się głęboko w Ducha, czuje się powołana do odnowy w formowaniu wspólnot, w których wszystkie siostry czują się zaangażowane we wspólną misję głoszenia Chrystusa słowami i wiarygodnym świadectwem.

Wspólnoty są miejscami braterstwa, formacji w katechezie i promocji doświadczenia wiary przeżywanego poprzez nauczanie, modlitwę, celebrację i życie w miłości. […]

Doświadczenie Kapituły skłania nas do chodzenia razem, w synodalności, jak mówi afrykańskie przysłowie: „Jeśli chcecie iść szybko, idźcie sam, jeśli chcecie iść daleko, idźcie razem”.

Patrząc na liczne cierpienia naszego ludu, zwłaszcza najbiedniejszych, do których jesteśmy posłani przez charyzmat, czujemy, że wzrasta świadomość, że wychowanie ewangelizacyjne jest pewnym sposobem, aby pomóc nam marzyć i otworzyć się na przyszłość pełną nadziei. Otwarcie się na dialog i praca razem, aby dać znaczące odpowiedzi edukacyjne wpływające na rozwój ludzki i duchowy. […]