W dniach, kiedy cała Polska żyła obchodami 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, również w Publicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną podjęto wiele inicjatyw.

Jedną z nich było spotkanie sześciolatków  z Gminy Grabów nad Prosną oraz  przedszkola w Kraszewicach, podczas którego zespoły dzieci wraz z opiekunami wykazali się znajomością naszego kraju, jego historii i symboli. W spotkaniu uczestniczyła s. Anna Świątek Inspektorka.

Ważnym wydarzeniem był również Apel, w którym każda z 5 grup przedstawiła swój program patriotyczny, podczas Apelu wręczono dyplom i nagrodę rodzinie dziewczynki, która zwyciężyła w konkursie fotograficzno-plastycznym organizowanym w naszym przedszkolu pt. „To wszystko Polska-Moja mała Ojczyzna”. Apel zakończono wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Przedszkole uczestniczy w  projekcie międzynarodowym pt. „Piękna nasza Polska cała”.

Na zajęcia do dzieci przybyła także p. Maria, członkini zespołu ludowego „ Czajkowianki”. W każdej grupie odbyły się również zajęcia otwarte dla rodziców o tematyce naszego kraju. Grupa sześciolatków przygotowała występ patriotyczny” dla emerytów i rencistów z Grabowa nad Prosną, który sprawił obu stronom wiele radości. Dzieci zapalały znicze przy pomnikach i grobach bohaterów narodowych, modliły się za Polskę. Na pewno poprzez różne inicjatywy dzieci zdobyły większy szacunek do naszej Ojczyny, oraz dumę z bycia małymi Polakami.

s. Magdalena Mańkowska

Foto: Karolina Klimek i Anna Kulińska