W dniach od 13 do 18 lutego odbywały się w Nowej Rudzie półkolonie oratoryjne, w których uczestniczylo 45 dzieci. W programie tych dni znalazły się wyjazdy do kina, czerpanie papieru w Dusznikach Zdroju, nauka tańca i warsztaty plastczne. Były też zabawy i konkurencje sportowe. Zdarzyło się, że na chwile wyjechaliśmy nawet do Afryki!

Najważniejsze jednak było spotkanie z Jezusem podczas Eucharystii. W modlitwie pamiętaliśmy o naszych  rodzinach.