14 kwietnia przypada Niedziela Palmowa, Święto Młodych w diecezjach. Od wielu lat Niedziela Palmowa przeżywana jest jako dzień spotkania ludzi młodych ze swoim biskupem oraz w duchowej łączności z Papieżem, który również tego dnia spotyka się na Placu św. Piotra w Rzymie z liczną rzesza młodzieży.

„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego” – jest to hasło tegorocznych Dni Młodzieży w diecezjach. Jest ono kontynuacją wydarzenia w Panamie. W czasie Spotkania młodych we Wrocławiu młodzież spotkała się ze swoim arcybiskupem Józefem Kupnym.

Licznie zgromadzonej młodzieży towarzyszyli kapłani, Siostry zakonne, a wśród nich Siostry Salezjanki.