Mężczyźni i kobiety walczący nieprzerwanie w szpitalach, puste ulice, przyjaciele, którzy muszą zachować dystans społeczny, cierpienia fizyczne i trudności ekonomiczne… Taki jest scenariusz, który jest teraz wspólny dla całego świata. Ale Rodzina Salezjańska się nie poddaje: przejęła od Księdza Bosko charyzmat, który zasadza się na modlitwie i działaniu; podzielają go osoby, które, zawierzając się Bogu, nie przestają angażować się osobiście na rzecz potrzebujących braci i sióstr. Dlatego też w dniu dzisiejszym Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime skierował wideo przesłanie z nowym apelem, wzywając do poszanowania wprowadzonych zaleceń, solidarności i modlitwy.

“W tym czasie wielkiej próby i wielkiego bólu – mówi następca Księdza Bosko – chcę zaapelować do waszego poczucia odpowiedzialności jako uczciwych obywateli, byście naprawdę jako pierwsi na naszych placówkach przestrzegali i zachowywali te rozporządzenia, które wprowadzają władze rządowe”.

Ale nie oznacza to zajęcia postawy bierności i oczekiwania. W salezjańskim świecie zostało podjętych bardzo wiele inicjatyw: dostarczanie produktów żywnościowych i artykułów pierwszej potrzeby, środków higieniczno – sanitarnych, wody; zapewnienie opieki duszpasterskiej na odległość, udostępnienie pomieszczeń dla chorych…

Myśląc również o tym, co nastąpi po tym czasie pandemii, Przełożony Generalny zwraca się przede wszystkim do dobroczyńców i pomocników salezjanów, prosząc ich o wsparcie tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

Na koniec, w kontekście bardzo bliskiej już Wielkanocy ks. Á.F. Artime ponownie prosi o modlitwę: “Również w obecnym czasie musimy zwrócić się do Boga, do Pana Jezusa, by prosić o siły Ducha Świętego”, prosząc o wstawiennictwo “naszego ukochanego Ojca, Księdza Bosko, i naszą Maryję Wspomożycielkę”.

Wideo przesłanie jest dostępne w językach włoskimangielskim i hiszpańskim na kanałach językowych ANSChannel.

Odnośnie do globalnej kampanii salezjańskiej należy się skontaktować: solidarity.covid19@sdb.org

 

źródło:  https://www.infoans.org/pl/dzialy/wiadomosci/item/10167-sg-nie-przygladaj-sie-zrob-cos-nie-przestan-marzyc