Dolnośląski Festiwal Nauki, który w tym roku odbywał się we Wrocławiu w dniach 22 – 27 września jest imprezą popularnonaukową.

„Nauka bez granic” to nie tylko hasło jubileuszowej XX edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, ale również główna idea mu przyświecająca. O tym, że nauka to świetna zabawa przekonały się klasy V a i V b  Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek we Wrocławiu, biorąc udział w festiwalowych wydarzeniach na Uniwersytecie Przyrodniczym w naszym mieście.

22.09.2017 r. obie klasy piąte wraz z wychowawcami uczestniczyły w warsztatach nt.: Nowa Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla Dzieci i Młodzieży IŻŻ 2016, które poprowadziła s Ewa Piotrowska. Uczniowie wzięli również udział w warsztatach nt.: Chrupki i snaki – chrupiące przysmaki i warsztatach nt.: Tajemnice zmysłu smaku. Zwiedzili także sale wykładowe i laboratoria Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz zapoznali się z zasadami pracy w laboratorium i sprzętem służącym do analiz chemicznych żywności.

W październiku w ramach programu profilaktyki zdrowotnej w naszej szkole zajęcia o Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej miały również klasy VII. Młodzież przypominała sobie główne zasady prawidłowego żywienia i zalecenia dotyczące aktywności fizycznej, których przestrzeganie pomoże zapobiec chorobom żywieniowo zależnym i zapewni zachowanie zdrowia w życiu dorosłym.

s. Ewa Piotrowska