17 października 2021 r. uczestniczki XXIV Kapituły Generalnej Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki przeżywały dzień studiów na temat: „Pamięć jako ziarno przyszłości. 150 lat po powstaniu Zgromadzenia CMW”.

Spotkanie koordynują dziekan prof. Piera Ruffinatto i prof. Grazia Loparco, profesorka historii Kościoła, Maria Teresa Spiga, profesorka socjologii ogólnej, Linda Pocher, profesorka mariologii.

Plan spotkania rano przewiduje kilka sprawozdań dotyczących tożsamości i pracy CMW, a po południu okrągły stół z pięcioma głosami, który pogłębi niektóre doświadczenia Systemu Prewencyjnego. Pogłębiając charyzmat salezjański CMW skupimy się na dwóch kluczowych aspektach: dziecięctwie maryjnym i prewencji wychowawczej.

Studium jest również okazją do oficjalnego zapowiedzenia zaplanowanej w Rzymie w dniach 25-30 września 2022 r. międzynarodowej konferencji na temat: „Wkład Córek Maryi Wspomożycielki w wychowanie (1872-2022): drogi, wyzwania i perspektywy”.