W dniu 21 października 2021 r., s. Longina Majtka odebrała „Medal Komisji Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. 

S. Longina przez 6 lat pracowała w Szkole Podstawowej nr 1 we Wrocławiu. Na terenie szkoły organizowała konkursy szkolne i pozaszkolne, wycieczki i pielgrzymki dla dzieci i całych rodzin. Aktywnie włączała się w działalność szkoły i współpracowała z wieloma podmiotami na polu wychowania i nauki. Angażując rodziców corocznie przygotowywała jasełka. Zapewniała także dzieciom wypoczynek zimowy i wakacyjny.

Była mocno zaangażowana w działalność Parafii św Michała Archanioła gdzie prowadziła scholę Bożą Ferajnę animując msze dziecięce i uroczystości parafialne, współpracowała z oratorium salezjańskim prowadząc grupę gitarową, animując czas wolny dzieci i młodzieży a w ostatnim czasie towarzyszyła też młodzieży studenckiej z DA Horeb.

Od września 2021 r. jest  katechetką w Lubinie.