Centralnym punktem Kapituły Generalnej jest wybór przełożonej generalnej i radnych, które podejmą się zadania animacji i zarządzania na najbliższe 6 lat.

Wybór Matki jest pierwszym owocem procesu rozeznawania, który rozpoczął się 3 października 2021r. i towarzyszył mu ks. Pascual Chávez Villanueva, emerytowany Przełożony Generalny Salezjanów Ks. Bosko.

Dzień wyborów, 5 października 2021r., rozpoczął się krótkim momentem zawierzenia Maryi Wspomożycielki, w której zostaje powierzona X następczyni Marii Dominiki Mazzarello. Matka Yvonne Reungoat, na znak dziecięctwa i zaufania, kładzie u stóp Wspomożycielki klucz, aby wyrazić, że życie Zgromadzenia jest w rękach Tej, która dla Księdza Bosko jest prawdziwą przełożoną.

Na początku Eucharystii, której przewodniczył Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime, zostaje przyniesione Słowo i światło, które podkreśla postawę słuchania Ducha Świętego, który otwiera na kontemplację. W swojej homilii Przełożony Generalny, przywołując wydarzenie Pięćdziesiątnicy, zachęca nas do przyjęcia łaski Bożej i bycia jej pośrednikiem. „Kapituła Generalna jest okazją do dania świadectwa jedności Zgromadzenia”.

Rano członkinie Kapituły zebrały się w auli, aby przystąpić do głosowania. Ks. Pascual Chávez Villanueva, emerytowany Przełożony Generalny Salezjanów Ks. Bosko, po wezwaniu Ducha Świętego, przedstawił punkty do ​​medytacji na temat „Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam” i zachęcił Kapitulne, aby „prosiły Ducha Świętego o potrójną łaskę: oświecenia, aby móc odkryć, kto został wybrany przez Pana na prowadzenie Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w ciągu najbliższych sześciu lat; wolności ducha, aby umieć działać, nie szukając niczego poza wolą Bożą; wreszcie otwartości serca, aby umieć przyjąć z wiarą i miłością Tę, która będzie odpowiedzialna za Zgromadzenie”.

W wyniku głosowania Siostra Chiara Cazzuola została wybrana 11. Przełożoną Generalną Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki. Po wyborach, s. Edna Mary MacDonald, członkini Kapituły z najdłuższym stażem zakonnym, zapytała ją, czy byłaby gotowa zostać następczynią Marii Dominiki Mazzarello, podejmując wezwanie do ucieleśnienia  macierzyństwa i do współdzielenia nowego czasu proroctwa w Zgromadzeniu służąc w Kościele. Z poruszonym sercem Matka Chiara podziękowała za zaufanie i powierzyła się Maryi Wspomożycielce, powtarzając Jej Tak na wolę Bożą.

Wydarzeniu towarzyszyły wielkie brawa. Pierwsze gratulacje Matce złożyli: Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime i siostry ze wspólnoty Domu Generalnego CMW.

Następnie nowo wybrana i wszystkie Kapitulne udały się do kaplicy na chwilę modlitwy, podczas której Matka Yvonne Reungoat w imieniu wszystkich obecnych ofiarowała Matce figurę Maryi Wspomożycielki. Darowi towarzyszyły słowa „aby nadal była Przewodniczką Zgromadzenia”, gdy wspólnie kroczymy drogami edukacji i ewangelizacji w misji.

Po południu, przy tradycyjnych pieśniach i tańcach, angażując całe Zgromadzenie i wyrażając bogactwo wielokulturowości i międzynarodowości, członkinie Kapituły przekazały nowo wybranej radość i najlepsze życzenia: „Witaj Matko, wyrusz w podróż razem ze wszystkimi siostrami, młodzieżą; wspierać nas będzie zieleń nadziei, błękit bezmiaru miłości Boga, żółcień radości, czerwień misyjnej śmiałości, biel piękna życia!”.

 

Dobrej drogi Matko!