Corocznie organizowane jest przez Salezjański Ruch Młodzieżowy LINA (Inspektoria Wrocławska) spotkanie z okazji Niepokalanej. W tym roku odbyło się ono w Pieszycach w domu Sióstr Salezjanek przy ul. Ogrodowej w dniach od 1 do 3 grudnia. Temat spotkania: I have a dream…Mam marzenie…

Salezjański Ruch Młodzieżowy jest propozycją wychowawczą ludzi młodych i dla młodych.  Ks. Bosko żył przekonaniem, że pierwszymi i bezpośrednimi apostołami młodzieży są oni sami. Dlatego włączył młodzież w swą działalność wychowawczą,wychowywał do odpowiedzialności i umiejętności angażowania się na rzecz swoich rówieśników, do bycia odważnymi inicjatorami różnorakich propozycji, do dawania siebie w sposób bezinteresowny, z zapałem i radością.

Ta wspólnota grup jest otwarta i jednoczy wielu młodych, którzy żyjąc w bliskości Boga wciąż poszukują pięknych wartości w swoim życiu, odpowiedzi na nurtujące ich pytania odnośnie wiary; którzy doświadczają przyjaźni i radości z bycia razem …I właśnie spotkanie w Pieszycach było takim czasem.

Przyjechało na nie około 100 osób – ludzie młodzi z rożnych placówek salezjańskich naszej Inspektorii. Modlitwa, udział w Eucharystii, śpiew, spotkania w grupach, adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź – to wszystko było okazją głębszego doświadczenia Boga, umocnienia swojej wiary, aby następnie w pełni realizować słowa Papieża Franciszka wypowiedziane podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce: Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby «wegetować», aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad.

Tego właśnie oczekuje Jezus, bo On jest Panem ryzyka, a nie komfortu, bezpieczeństwa i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś… – powiedział wówczas Papież do młodych.
Migawki ze spotkania w Pieszycach:

opr. s.Maria Hrynczyszyn