Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną zorganizowało dla przedszkoli salezjańskich Inspektorii  warszawskiej i Inspektorii wrocławskiej konkurs plastyczny pt. ,,Main, przyjaciółka Jezusa”.
Celem konkursu było poznanie życia świętej Marii Dominiki Mazzarello i ukazanie roli Jezusa w jej życiu, pokazanie kontynuacji jej dzieła współcześnie, dostarczanie dzieciom pozytywnych wzorców, rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni, zdolności plastycznych oraz zachęcanie dzieci do twórczości plastycznej jako formy spędzania wolnego i radosnego czasu we grupie rówieśników.

Każda z grup przedszkolnych miała za zadanie wykonać książkę składającą się z dwóch części. W pierwszej części miała przedstawić życie i działalność świętej Marii Dominiki Mazzarello, a w drugiej kontynuację jej pracy wychowawczej obecnie. Prace należało wykonać farbami, kredkami lub pisakami, wyjątek stanowiła okładka książki, która mogła być wykonana techniką kolażu.
Na konkurs wpłynęły prace z przedszkoli salezjańskich w Czaplinku, Ostrowie Wielkopolskim, Pieszycach, Piotrkowie Trybunalskim, Rumi, Warszawie i Grabowie nad Prosną.
24 marca, podczas Dnia Duchowości Salezjańskiej w Ostrowie Wielkopolskim, jury w składzie: s. Anna Serafin, s. Wiesława Kubiaczyk i p. Katarzyna Zaskórska postanowiło przyznać w kategorii:

dzieci 3-letnich:
I miejsce – grupa „Dzieci Maryi” Grabów nad Prosną
II miejsce – grupa „Żabki” Czaplinek

dzieci 4-letnich:
I miejsce grupa – grupa „Promyczki Jezusa” Grabów nad Prosną
II miejsce – grupa „Boże Owieczki” Piotrków Trybunalski
III miejsce – grupa „Misie” Czaplinek

dzieci 5-letnich:
I miejsce – grupa „Serduszka” Rumia
II miejsce – grupa ” Słoneczka” Pieszyce
III miejsce – grupa ” Pomocnicy św. Józefa” Grabów nad Prosną

dzieci 6-letnich:
I miejsce – grupa „Promyki” Czaplinek
II miejsce – grupa ” Promyki” Ostrów Wielkopolski
III miejsce – grupa ” Przyjaciele Main i Janka” Grabów nad Prosną

Nagrodę Siostry Dyrektor otrzymała praca nadesłana przez Przedszkole Sióstr Salezjanek im. św. Dominika Savio w Warszawie. Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego konkursu.

organizatorki: Monika Madej i Marzena Rycerska-Dera