Św. Jan Bosko urodził się w Becchi w północnych Włoszech 16 sierpnia 1815 roku. Pochodził z ubogiej włoskiej rodziny; w wieku 2 lat umiera jego ojciec. Mając 9 lat pod wpływem snu przeczuwa, że powinien poświęcić się wychowaniu młodzieży. Pierwszą Komunię świętą przyjął, kiedy miał 11 lat (1826). W drodze do upragnionego kapłaństwa doświadczył wiele trudności. 5 czerwca 1841 roku zostaje wyświęcony na kapłana.

Ks. Bosko odznaczał się nadzwyczajnym darem umiłowania młodych, a szczególnie najbiedniejszych: „Przyrzekłem Bogu, że nawet ostatnie moje tchnienie będzie dla moich ubogich chłopców”. Wśród najpiękniejszych owoców jego pedagogiki jawi się św. Dominik Savio.

Celem wychowawczym ks. Bosko był integralny rozwój młodego człowieka, tak, aby był dobrym chrześcijaninem i uczciwym obywatelem oraz umiał odkryć swoje miejsce w społeczeństwie i Kościele. Prowadził ludzi młodych do spotkania z Bogiem i braćmi, wychowywał do wiary i do celebrowania Jezusa w Sakramentach szczególnie Eucharystii i Pokuty. Wypracowała metodę wychowawczą , zwaną systemem prewencyjnym opartą na: rozumie, religii i dobroci. Założył szkoły, bursy internaty, ośrodki wychowawcze, oratoria.

Źródłem niestrudzonej aktywności ks. Bosko i skuteczności działań było stałe zjednoczenie z Bogiem i bezgraniczna ufność do Maryi Wspomożycielki którą uważał za inspiratorkę i wspomożenie całego swojego dzieła. Zainspirowany wielkim świętym – Franciszkiem Salezym, użył jego nazwiska do nadania imienia swym duchowym synom.

Będąc inicjatorem nowego duchowego doświadczenia ewangelicznego i założycielem dwóch zgromadzeń zakonnych: Salezjanów i Córek Maryi Wspomożycielki oraz innych wspólnot apostolskich dał początek wielkiej rodzinie duchowej w Kościele zwanej Rodziną Salezjańską, która żyje tym samym duchem na wszystkich kontynentach świata, podejmując w różnych zakresach to samo posłannictwo młodzieżowe. Wychowywać ewangelizując – ewangelizować wychowując, to drugie sformułowanie zadania apostolskiego Salezjańskiej Rodziny Ks. Bosko

Zmarł 130 lat temu, 31 stycznia 1888 r. w Turynie. Beatyfikowany 2 czerwca 1929 r.; kanonizowany 1 kwietnia 1934 r. W stulecie jego śmierci, która miała miejsce 31 stycznia 1888 r., Jan Paweł II w Liście Juvenu Patris z 1988 roku nadał mu tytuł: Ojca i Nauczyciela młodzieży.

Jego ciało spoczywa w Bazylice Maryi Wspomożycielki w Turynie.