W ubiegła sobotę tj. 09 listopada 2019 roku we Wrocławiu w domu inspektorialnym księży Salezjanów przy Pl. Grunwaldzkim odbył się Kongres Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic.

„Kongres Prowincjalny składa się ze wszystkich członków Rad Lokalnych orz członków Rady Prowincjalnej, włączając Delegatów i Delegatki’ – (PŻA Regulamin, art.28§1).

O godz. 09:00 – p. Marta Budzeń, koordynatorka prowincjalna odpowiedzialna za SSW i SW w Prowincji Wrocławskiej Sióstr Salezjanek i powitała wszystkich zebranych i przedstawiła program dnia. Obecny był również m.in. ks. Piotr Lorek – delegat Inspektorialny odpowiedzialny za SSW i SW w Inspektorii Wrocławskiej ks. Salezjanów.

Delegatka Inspektorialna SSW s. Małgorzata Ogrodnik przekazała słowa pozdrowień s. Inspektorki Anny Świątek, która nie mogła osobiście uczestniczyć w Kongresie.

Następnie swój wykład wygłosił gość specjalny Kongresu – p. Stanisław Veselski – Radca Rady Światowej SSW i SW i Koordynator Regionu Europy Centralnej, który przyjechał ze Słowacji. Wystąpienie dotyczyło zagadnień animacji i służby władzy w Stowarzyszeniu.

O godz. 12:00 wszystkie wspólnoty Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników wraz z delegatami i delegatkami uczestniczyły we Mszy św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mszę św. koncelebrował ks. Insp. Jarosław Pizoń, który również wygłosił homilię.

Po obiedzie uczestnicy spotkania byli podzieleni na pięć grup, w których dzielili się tym, co dobre oraz poruszali obszary, w których napotykają problemy i borykają się z trudnościami.

Relacje z pracy w grupach i różne ogłoszenia zakończyły sobotni Kongres Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic.

s. Maria Hrynczyszyn

 

 

foto: s. Małgorzata Ogrodnik