Od kwietnia do grudnia 2019 roku  przy Domu Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej odbywały się warsztaty dla dzieci pt. „Warsztaty patchworkowe i pisanie barwą”. Zajęcia były realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Środa Śląska. Koszt projektu wyniósł 2900 zł, z czego dofinansowanie ze środków gminnych wynosiło 2,5 tys zł.

Cotygodniowe warsztaty trwające 120 minut prowadzone były w sumie dla 40 uczestników  w każdy piątek od godziny 17.00 do 19.00 od kwietnia do grudnia.

W czasie zajęć patchworkowych dzieci mogły w twórczy sposób tworzyć prace, ozdoby świąteczne i prezenty dla swoich najbliższych. Mogły poznać bogactwo barw oraz wielości kombinacji i połączeń, dzięki temu uczyły się wyrażać swoje emocje oraz na swój indywidualny sposób wyrazić siebie. W część teoretyczną warsztatów wchodziły również pogadanki obejmujące profilaktykę i zachowania prozdrowotne.

Dzieci mogły zapoznać się również z formą pisania ikon. Uczestnicy mieli możliwość wybrać sobie odpowiedni wzór ikony, przygotować deskę – zagruntować, przekalkować wzór a następnie przystąpić do najtrudniejszej i najbardziej wymagającej pracy jaką jest pisanie. Robiły to bardzo wytrwale pod kierunkiem sióstr, których pasją jest ta forma artystyczna. Gotowe ikony prezentowane były w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej oraz zabrane do domu lub ofiarowane najbliższym w zależności od intencji osoby piszącej ikonę.

Wszystkim biorącym udział w warsztatach oraz prowadzącym dziękujemy za zaangażowanie i pomoc. Największe wyrazy wdzięczności należą się w szczególny sposób naszym dobrodziejom, a w szczególny sposób Panu Burmistrzowi Środy Śląskiej, dzięki którym zajęcia te mogły być realizowane.