(ANS – Watykan) – Wczoraj, w środę 24 marca papież Franciszek mianował  siostrę Alessandrę Smerilli, córkę Maryi Wspomożycielki, podsekretarzem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. “Jestem bardzo wdzięczna Ojcu Świętemu i prefektowi mojej dykasterii, kard. Turksonowi, a także tym wszystkim, którzy pracują w dykasterii, za okazane mi zaufanie. Mam nadzieję, że podołam temu zadaniu” – oświadczyła zakonnica.

Wczorajsza nominacja to ostatnia z ważnych funkcji, jaką Ojciec Święty powierzył tej zakonnicy z Rodziny Salezjańskiej. Siostra Smerilli ma dwa doktoraty z różnych dziedzin ekonomii Uniwersytetu “La Sapienza” w Rzymie (ekonomia polityczna) i “East Anglia University” w Norwich, w Wielkiej Brytanii. Wykłada ekonomię polityczną, w randze profesora zwyczajnego, na Papieskim Wydziale Nauk Pedagogicznych “Auxilium” w Rzymie. W ostatniach dwóch latach papież Franciszek mianował ją doradczynią w watykańskim Sekretariacie Stanu, konsultorem w Sekretariacie Generalnym Synodu Biskupów, a oprócz tego koordynatorem “Task force Economia” w watykańskiej komisji ds. Covid-19.

Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka została utworzona przez papieża Franciszka 1 stycznia 2017 r. i “promuje integralny rozwój człowieka, inspirując się Ewangelią i czyniąc to na gruncie teologii i nauki społecznej Kościoła (…).Integrując, nawiązując relacje i dialog między różnymi systemami społecznymi – takimi jak ekonomia, finanse, praca, polityka, kultura – Dykasteria działa na rzecz upowszechniania i wdrażania społecznej nauki Kościoła”.

Siostra Smerilli już dobrze zna Dykasterię, ponieważ pracowała w niej jako koordynator “Task force Economia” w walce z Covid-19. “Pracując tutaj, zrozumiałam, jak piękna jest ta misja pełniona w ramach Dykasterii i jak bardzo potrzebna jest ona całemu światu” – powiedziała w wywiadzie dla Vatican News.

Pracując w tej specjalnej ekipie siostra Smerilli zauważyła również, że “trzeba dużo wsłuchiwać się w lokalne realia i problemy, które wywołuje ten kryzys”, dodając, że “jako Kościół mamy również obowiązek podnieść ton debaty, inspirować wizje, nie skupiać się tylko na tym, co mamy do zrobienia, nawet jeśli musimy popracować nad konkretnością, ale – mieć perspektywę”.

Odnosząc się do nowej funkcji, uważa, że zadaniem będzie “przełożenie wiedzy i umiejętności ekonomicznych na kategorie duszpasterskie”. Żywi przy tym nadzieję na “współpracę z wszystkimi w celu połączenia Ewangelii z ekonomią”.

Zaś tym, którzy zwracają uwagę, że jej nominacja zwiększa liczbę kobiet zajmujących ważne stanowiska w Kurii Rzymskiej, siostra Smerilli odpowiada: “Bóg stworzył człowieka na swój obraz, mężczyzną i niewiastą stworzył ich, a to oznacza, że mężczyzna i kobieta są obrazem Boga, Boga, który jest komunią. To powołanie do przymierza i wzajemności powinno być realizowane nie tylko w sferze rodziny, ale we wszystkich innych sferach życia, także w miejscu pracy”.