W dniach 25-27 lutego, w Kokotku k/Lublińca, odbyło się Międzyinspektorialne Forum Duszpasterstwa Młodzieżowego. Uczestnicy spotkania, siostry i świeccy, podjęli kolejny etap pracy nad Programem Wychowawczym Duszpasterstwa Młodzieżowego FMA w Polsce.

Prace nad tym Programem rozpoczęły się w minionym roku analizą sytuacji oraz ankietami przeprowadzonymi wśród wychowawców i rodziców. W Kokotku, po medytacji i dzieleniu się Słowem Bożym, które nadaje kierunek działaniu i rozpala charyzmat, uczestnicy podjęli się dalszej analizy próbując zdefiniować palące potrzeby w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz poszukać możliwe rozwiązania. Ta praca, w świetle Słowa i nauczania Papieża Franciszka, a także świadectwa o.Tomasza OMI i jego doświadczenia duszpasterskiego, ma scalić różnorodne działania wychowawcze i przynieść nową jakość naszej obecności.
Podczas spotkania, które przebiegało w cieniu rozpoczynającej się wojny na Ukrainie, nie zabrakło momentów modlitwy i adoracji oraz zachęty to ufności i nadziei.