Nadal trwa dla naszych sióstr Kapitulnych, zgromadzonych w Rzymie na KG XXIV droga refleksji i studium trzech zagadnień tematu Kapituły.

Rzym (Italia). Kpitulne zebrane w Rzymie na Kapitule nadal są zaangażowane w drogę refleksji i studium nad trzema zagadnieniami tematu KG XXIV.

Słowo Boże jest nadal sercem każdego dnia, słowa i czyny zaproszonych na Weselu w Kanie, są światłem we wspólnym poszukiwaniu i rozeznawaniu codziennych wyborów i odpowiedzi życia i wiary, w sercu współczesności .

  1. Marta Riccioli, Inspektorka Inspektorii Argentyńskiej Św. Franciszka Ksawerego (ABB), przedstawia temat drugiego zagadnienia Wspólnoty Synodalne „Styl synodalny jak w Mornese” (J 2,3-109).

Po prześledzeniu w tekście biblijnym dynamiki działań Maryi i Jezusa zachęca Kapitulne „do budowania wspólnot włączających, w których są nawiązywane relacje międzypokoleniowe, międzykulturowe, a także międzyzakonne/międzyzgromadzeniowe. Te relacje w swojej różnorodności są cenną okazją do praktykowania pedagogiki przyjmowania i słuchania, która sprzyja dowartościowaniu odmienności zawsze jako bogactwa”.

Zatrzymuje się nad postawą Maryi w Kanie, podkreślając bliskość i bycie bliźnim; „Maryja promuje relacje pełne uczucia poprzez kontakt i dialog, budzi życie jako troskę i współzależność. Stwarza środowisko interakcji, komunikacji; Jej słowo otwarte na dialog jest początkiem i zaproszeniem do zmiany sytuacji. Sprawia, że wszystkie postacie współdziałają w sieci więzi, co tworzy spokojną i radosną atmosferę, którą można oddychać i cieszyć się. Maín w Mornese wytwarza ten szczególny duch rodzinny, który staje się paradygmatem, wzorem i „stylem nowego życia”, zdolnym do włączenia wszystkich członków wspólnoty”.

Po czasie osobistego studium Kapitulne są zaproszone do tworzenia sieci animacji w synodalności, do konfrontowania się i dialogu w Komisjach i Podkomisjach. Podczas asemblei prezentowane są syntezy prac, po których następuje dialog pogłębiający i wymiana doświadczeń, w celu wzmocnienia poczucia bycia wspólnotami synodalnymi w drodze.

„Bycie wspólnotami synodalnymi oznacza ożywienie trwających dróg i otwarcie się na nowość Ducha Świętego; wyzwaniem jest umiejętność tworzenia synergii, sieci relacji wzajemności i współodpowiedzialności w ramach duchowości i misji salezjańskiej. Pomoże to zbudować ewangeliczną i charyzmatyczną przyszłość, przenikniętą duchem rodzinnym, który jest podstawowym klimatem, w którym wyraża się charyzmat Mornese”.