Na początku XXIV Kapituły Generalnej Instytutu Córek Maryi Wspomożycielki, która odbywa się w Domu Generalnym CMW w Rzymie od 11 września do 24 października 2021 r.

Rzym (Włochy) 12 września 2021 r.

172 Siostry, z pięciu kontynentów, zgromadzone na Kapitule przeżywają swoje pierwsze oficjalne spotkanie, by się poznać w klimacie braterstwa i świętowania. Dzień rozpoczął się celebracją eucharystyczną, której przewodniczył ks. Mauro Mantovani, salezjanin Ks. Bosko, który zaprosił Kapitulne do przeżywania tego czasu łaski i błogosławieństwa w otwartości na dar Ducha Świętego i uważnym słuchaniu Słowa „Czyńcie wszystko, co wam powie” (J 2,5), aby z wolnym i dyspozycyjnym sercem rozeznać wezwania Boga obecnego w Instytucie dzisiaj.

Ikona wesela w Kanie towarzyszyła chwili powitania i wzajemnym poznaniu animowanym przez radne generalne s. Silvię Boullosa i s. Marię Helenę Moreira. To tutaj urzeczywistnił się cud „nowego wina”, łaska jedności w różnorodności, w której każda z uczestniczek ukazała, że jest częścią rodziny w komunii: radość spotkania, bycia razem, życia i misji obecnych 69 Inspektorii i 5 wizytatorii, imiona, twarze, kraje i różne języki, które są znakiem piękna Instytutu CMW na świecie.

To czas cudów. Obfita woda wylewana z dzbanów – radość, wiara, synodalność, współodpowiedzialność, rozeznawanie, nadzieja, zdumienie, spotkanie – stała się nową rzeczywistością, jest „cudem komunii”, by iść śmiało i razem ku przyszłości z nadzieją dla Instytutu CMW. Na zaproszenie Matki Generalnej „Czyńcie, wszystko co wam powie”, utkano sieci synodalności, będące znakiem wspólnej drogi, by rodzić życie i nadzieję dla świata.

Świętujące siostry, z Auli teatralnej przeszły do Auli Kapituły, gdzie Regulatorka Kapituły Generalnej XXIV, Siostra Chiara Cazzuola, przekazała materiał i podała przydatne informacje, aby pokierować początkiem wspólnej drogi. Siostra Vilma Tallone poinformowała o Prcedurach Covid.

Po południu s. Maria Helena Moreira, radna z Sektora Komunikacji, po przedstawieniu członkom assemblei Kapitulną komisję ds. Komunikacji, podzieliła się celem misji, do której są wezwane i kilkoma wskazówkami, które umożliwią dzielenie się doświadczeniami Kapituły za pośrednictwem kanałów naszego Instytutu.

Po przerwie, w rodzinnej atmosferze, odbyło się pierwsze spotkanie komisji i podkomisji, miejsc w których, rodzi się bliskość i empatia, ukazują się oblicza człowieczeństwa, które nadają różnorodności – ton synodalności, w której każda czuje się zaangażowana.

Dzień zakończył się słowami Matki Generalnej, Siostry Yvonne Reungoat, która zachęca do dziękowania Panu za radość bycia i „możliwości celebrowania Kapituły w imię Maryi, która nas poprzedza, i jest to znak, że jest tu obecna i każdego dnia naszego życia”. Zachęca – wraz z Matką Mazzarello – do pamiętania o zobowiązaniu „bycia żywym obrazem Maryi”, naśladowania Jej cnót, życia duchem otwartym na wolę Ojca, który w tym czasie przemówi. Tylko wtedy będzie można „robić to, co nam każe”.

„To piękne i pokrzepiające rozpocząć Kapitułę Generalną w tym klimacie obecności Dziewicy. To Ona będzie nam towarzyszyć w naszej pracy. To, co zrobimy, wybory, które zaproponujemy, wskazania, które ukażemy Instytutowi, jeśli przejdą przez Jej serce, będą z pewnością najlepsze, te, które posłużą do wzrostu charyzmatu, abyśmy uwierzyły i były wiarygodnymi apostołkami.

Nie przypadkiem wybrałyśmy werset do dokumentu roboczego: „Była tam Matka Jezusa”. Pragniemy, aby Maryja była tam przez cały ten czas, chcemy dać się Jej prowadzić, patrząc na współczesność i patrząc w przyszłość na to, co konieczne, aby we współczesności głoszenie ewangeliczne, poprzez wychowanie, mogło być skuteczne dla ludzi młodych; aby zbawienie, które przyniósł Chrystus, nie pozostało bezużyteczne w naszych czasach”.

Dzień wzajemnego poznania przygotowuje każdą członkinię Kapituły do ​​przeżycia głębokiego doświadczenia wspólnotowego, pełnego zdumienia i nowości, które nieustannie wypływa ze słuchania Słowa Bożego pełnego nadziei: „Czyńcie wszystko, co wam powie”.