Członkinie Kapituły zastanawiają się nad trzecim zagadnieniem tematu Kapituły: „uczyńcie, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Wspólnoty, które rodzą życie w sercu współczesności”.

Członkinie Kapituły kontynuują budowanie sieci życia i komunii, zaczynając dzień od wysławiania Pana za obecność Córek Maryi Wspomożycielki na 5 kontynentach.

Jest to czas wyborów, aby Zgromadzenie CMW o wielu twarzach i tysiącach odcieni, żyło w służbie młodym i najuboższym, ożywiając zobowiązanie do bycia wspólnotami misyjnymi, które rodzą miłość Boga.

s. Marta Riccioli, Inspektorka argentyńskiej Inspektorii św. Franciszka Ksawerego (ABB) wprowadza w temat trzeciego zagadnienia prorockich wspólnot misyjnych. Zaproszenie, by pozwolić sobie na wyzwanie twórczej i odważnej mocy Ducha Świętego, „prowadzi do wyjścia i popycha nas do głoszenia Ewangelii z odnowionym zapałem i pasją dla Królestwa jak nasze pierwsze misjonarki CMW” .

W pogłębianiu Słowa Siostra Marta zwraca uwagę na znaki czasu, które otwierają nowe ziarna Życia, aby na nowo nadać znaczenie wspólnotom wychowawczym, które są misyjnie wychodzącymi.

„Aby być misyjnymi wspólnotami proroczymi, zaczynamy od przekonania, które staje się życiem. Nasze proroctwo nie polega tak bardzo na przepowiadaniu przyszłości, która nie nadchodzi, ale na głębokim życiu w teraźniejszości, ze szczególnym uwzględnieniem znaków czasu. Jeśli głęboko przeżywamy teraźniejszość i przejawiamy uległość jako stałą postawę, będziemy mogły odkryć natchnienia, jakie wzbudza w nas Duch Święty, aby dać się zaskoczyć ziarnom życia obecnym w rzeczywistości. Bycie wiernym teraźniejszości, tak jak prorocy wszystkich czasów, oznacza uważność na moment historyczny ze wszystkimi jego napięciami i sprzecznościami.

W każdym rozeznawaniu w naszych wspólnotach wychowawczych konieczne jest wyjście z prawdy o rzeczywistości, ponieważ rzeczywistość zawsze dominuje nad ideami (Papież Franciszek. Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, n. 231-233).

Kiedy Maryja przedstawia brak wina w Kanie, jest głęboko zakorzeniona w rzeczywistości, w tej chwili wesela, i to właśnie umożliwia znak Jezusa i Jego działanie w historii.

To właśnie głęboko zakorzenione spojrzenie, takie jak spojrzenie Maryi w teraźniejszości i w rzeczywistości, jest punktem wyjścia wszelkiego rozeznawania. Papież Franciszek, wspierany spójnością swojego świadectwa życia i wiary, staje się światłem i mądrością, aby prowadzić nas po znakach czasu, które otwierają ziarna nowego życia”.

W centrum doświadczenia Kapituły dojrzewa sieć życia, twórczego i przemieniającego, w której, jak Maryja, członkinie Kapituły są uważne na Boże wezwania, które zaskakują i wzywają Zgromadzenie CMW do budowania wspólnot prorockich i misyjnych w sercu współczesnego świata.