13 września 2021 r. Członkinie Kapituły przeżyły dzień techniki i duchowości.

Członkinie Kapituły spędziły dzień angażując się w poznanie metodologii na platformie telematycznej, która będzie podstawą pracy kapituły, oraz wsłuchania się w słowa Matki Generalnej Instytutu Córek Maryi Wspomożycielki, Siostry Yvonne Reungoat, która zrobiła wprowadzenie do dni modlitwy, które przeżyją w dniach 14-15 września 2021 r.

Dzień rozpoczął się w kaplicy celebracją eucharystyczną, której przewodniczył ks. Jesús Manuel García SDB, kapelan Domu Generalnego, który zachęcił do życia w postawie otwartości i dyspozycyjności na natchnienia Ducha Świętego, który prowadzi w poszukiwaniu nowych dróg, które należy podjąć jako Instytut z charyzmatyczną wiernością i apostolską śmiałością.

Praca była poprzedzona modlitwą inspirowaną Orędziem Papieża Franciszka na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2021, który zachęca nas do słuchania rzeczywistości bez uprzedzeń, do docierania na peryferie, do odnowienia pragnienia budowania komunii i dzielenia się tym, co „widziałyśmy i słyszałyśmy” z nadzieją w Bogu, który wzywa i posyła.

Doktor Nicola Bianconcini, Dyrektor i Manager KEDOS, agencji usług informatycznych, przedstawiła wykorzystanie Alfresco, platformy cyfrowej, która dzięki otwartej i modułowej strukturze ułatwia współpracę i synergię w zarządzaniu dokumentami.

Po południu wraz z wezwaniem Ducha Świętego wprowadza się czas milczenia i słuchania Słowa. Matka Generalna, Siostra Yvonne Reungoat, zachęca uczestniczki do głębokiego przeżywania tego czasu modlitwy i ciszy „wsłuchując się w Ducha, postawy niezbędne do stworzenia najlepszego klimatu aby XXIV Kapituła Generalna była ukierunkowana na szczere i pełne pasji poszukiwania dla dobra Instytutu, zgodnie z Bożym zamysłem, aby odnowić wierność charyzmatycznemu darowi, który otrzymali i przekazali Założyciele”.

Z radością i w postawie modlitewnego milczenia przeżywamy tę przestrzeń wewnętrznego wzrostu, słuchając Słowa: „Nie mają już wina” (J 2, 3), a Jezus odpowiada: „Moja godzina jeszcze nie nadeszła” (J 2,4). Godzina Jezusa w Kanie jest nasza: „Zaczynamy żyć godziną, którą Bóg przez całą wieczność wyznaczył na to wydarzenie łaski w życiu Instytutu. Dlatego przygotowujemy się do przeżywania go jako Kairos, wsłuchując się uważnie i posłusznie we wszystko, co duch chce nam zasugerować dla dobra sióstr, powierzonej nam młodzieży”.

O 18.30, jako modląca się wspólnota, członkinie Kapituły przeżywają intensywny moment adoracji eucharystycznej: jest to godzina łaski, w Kanie i dla nas. Matka zachęca nas do refleksji nad doświadczeniem Jezusa i Maryi: „jest to tajemnica, którą należy kontemplować i jest zachętą do stosowania jej w życiu codziennym”.

W atmosferze ciszy, podczas celebracji Nieszporów, wspomina się uległego, pokornego i otwartego ducha Matki Mazzarello, przypominając o znaczeniu gotowości do służenia Bogu i słuchania Go w różnych środowiskach i kontekstach, w których każda żyje misją jako CMW, podkreślając, że w Kanie ci, którzy służą: „nie zostali wezwani do przemieniania wody w wino. Wezwano ich, aby napełnili dzbanki, aż się przepełnią, naleją w kubek i dadzą komuś do posmakowania. Bóg zajmie się resztą!” (J Rogers).

Jest to zaproszenie do otwarcia serc na nadzieję, bycia sługami nowej ludzkości, otwartymi na zbawczy plan Boga: „Pozwólmy Maryi wziąć nas za rękę i prowadzić tam, gdzie wie, że jest obecne 'dobre wino’ świętowania”.