16 września 2021 r. Matka Generalna, s. Yvonne Reungoat, przedstawiła temat: „Kapituła Generalna: doświadczenie charyzmatyczne”.

Matka podkreśliła wartość jedności i komunii, która charakteryzuje Kapitułę Generalną, która „zanim stała się wydarzeniem ludzkim, jest wydarzeniem wiary, w którym jesteśmy wezwane do przyjęcia i kontemplacji tajemnicy Boga, który przechodzi historię ludzkości, Zgromadzenia, wszystkich tworzących ją i powierzonych jej misji”.

Matka oświeca, towarzyszy i proponuje Kapitularnym kroczenie drogami Ducha, który jest wewnętrzną wolnością, dyspozycją, która tworzy, jak w Wieczerniku, sieć relacji ludzkich, rodzi żywotność charyzmatyczną dla dobra Zgromadzenia CMW.

Kontynuując refleksję, Matka Yvonne podkreśliła, że ​​„Kapituła jest pięknym i bogatym doświadczeniem, jeśli każda przeżywa ją jako spotkanie rodzinne, które łączy nas jako siostry, które pragną przyjrzeć się rzeczywistości, w której żyją, aby z nadzieją patrzeć w przyszłość , aby iść razem w kierunku nowej przyszłości”.

Przypomina w jakiej postawie należy przeżywać czas Kapituły: milczenia i rozeznawania poprzez tworzenie środowiska ciszy i modlitwy, aby dać się przeniknąć światłu Ducha Świętego i znaleźć drogi „posłuszeństwa wiary; roztropności, dyskrecji, otwartości poprzez życie w duchu wdzięczności, radości i pełnego szacunku oraz troszcząc się o „postawy dostrzegające dobro, nie zapominając o realizmie, ale patrząc na wszystko z nadzieją”.

Matka kończy: „W tych dniach piszemy nową stronę życia i nadziei z wdzięcznością i dyspozycyjnością, jak Maryja. Ona, pokorna służebnica Pana, pozwoliła Bogu w swoim ubóstwie czynić wielkie rzeczy dla dobra całej ludzkości. Pozwólmy, by jak Ona, zadziwić się mocą miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego”.

Kapituła wznawia pracę po południu. Po wezwaniu Ducha Świętego, Siostra Chiara Cazzuola, Regulatorka KG XXIV, potwierdza ważność wyborów Delegatek i Zastępczyń zgodnie z art. 18 Regulaminu Kapituły Generalnej.

Po przedstawieniu uwag do dokumentu roboczego, kalendarza i harmonogramu, Matka podaje imię Sekretarki KG XXIV, s. Angeli Marii Maccioni, przełożonej Inspektorii Matki Maddaleny Morano (ISI) i jej współpracowników oraz przedstawia moderatorki i tłumaczki.