Członkinie Kapituły 3 i 4 października 2021 r. przeżywają czas rozeznawania w perspektywie wyboru Matki i członkiń Rady Generalnej Zgromadzenia CMW.

W niedzielę 3 października 2021 r. atmosfera nieustannej modlitwy do Ducha Świętego jednoczy siostry zgromadzone na Kapitule, które rozpoczynają doświadczenie rozeznawania, aby w ciszy i modlitwie odkryć, czego Bóg chce dla Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.

Eucharystii przewodniczy ks. Pascual Chávez Villanueva, emerytowany Przełożony Generalny Salezjanów Księdza Bosko, który w swojej homilii dzieli się wyzwaniem, jakie musi stawić czoła życie konsekrowane, aby podtrzymać żywą miłość i nadać spójność wierności w trudnym i fascynującym czasie: „Tylko na fundamencie solidnej wiary, która karmi żywą nadzieję i przejawia się w konkretnej i bezwarunkowej miłości do Boga i do naszych braci, w której rozpoznajemy oblicze Pana Jezusa, nasza wierność Miłości w życiu konsekrowanym staje się możliwa i istotna”.

Ksiądz Pascual jest poproszony o poprowadzenie kroków rozeznawania. W świetle Słowa Bożego „Pozwólcie przemieniać się poprzez odnowę myślenia” (Rz 12, 1-2), wyjaśnia, że ​​w procesie rozeznawania Duch Święty jest prawdziwym protagonistą Kapituły. Każda Siostra Kapitulna jest obecna także w imieniu swojej rzeczywistości inspektorialnej, a wspólnota – assemblea kapitulna staje się, z wyboru i z delegacji sióstr, aktualnym symbolem „całego” Zgromadzenia, jego teraźniejszości, jego pamięci, jego marzeń.

Czas rozeznawania i wsłuchiwania się w Boży plan dla Zgromadzenia wymaga od wszystkich otwartości i uległości na głos Boga. Członkinie Kapituły przeżywają czas żywego spotkania z Duchem Świętym, czas głębokiego poszukiwania, odpowiedzialnego uczestnictwa także w momentach dzielenia się w komisjach, aby ofiarować Zgromadzeniu nową Radę, pośredniczyć w animacji i zarządzaniu w stylu synodalnym, mając pewność poparcia wszystkich wspólnot wychowawczych w każdym zakątku świata.

Matka zostanie wybrana rano we wtorek 5 października 2021 r., a w następnych dniach zostanie wybrana wikaria generalna, 6 radnych odpowiedzialnych za poszczególne sektory i 7 radnych wizytatorek. Zakończenie procesu rozeznawania zaplanowano na 10 października 2021 r.