W sobotę 27 kwietnia 2019 roku Inspektoria Wrocławska przeżywała Dzień Wdzięczności względem s. Anny Świątek Inspektorki. „Thomas Merton powiedział: Być wdzięcznym oznacza rozpoznanie miłości Boga we wszystkim, co nam dał – a On przecież dał nam wszystko.

Wdzięczność jest oznaką pięknego serca, które potrafi dostrzec dobro, które umie dziękować, gdyż zdaje sobie sprawę, że nic mu się nie należy; serca, które wie, jak otwierać się na piękno i nadzieję…które wie, że, aby osiągnąć cel trzeba iść naprzód każdego dnia pokonując trudności!

Charakterystyczną cechą duchowości salezjańskiej jest okazywanie wdzięczności. Od 1849 r. we wszystkich domach salezjańskich każdego roku świętuje się Dzień Wdzięczności.

Wdzięczność pielęgnuje się w codzienności! Ale ważne jest również, aby to poczucie wdzięczności było trochę bardziej „oficjalne” i aby zarezerwować cały dzień w roku, by móc się nią wzajemnie obdarowywać: przez modlitwę, słowa, uśmiechy i gesty. Celebrowanie Święta Wdzięczności jest darem Ducha Świętego.

Podczas tej Eucharystii pragniemy dziękować Bogu za osobę s. Anny – Inspektorki, za jej życie, dar powołania salezjańskiego oraz animację naszą Inspektorią, za towarzyszenie nam w codziennej wędrówce do świętości.

Prosimy dla s. Anny o łaskę pełnego życia w Zmartwychwstałym Jezusie, o dary Ducha Świętego i matczyną obecność Maryi Wspomożycielki w jej życiu.”

Tym słowami, wypowiedzianymi przez s. Teresę Staszewska, wikarię inspektorialną – Siostry Salezjanki, Współpracownicy Salezjańscy, wspólnota wychowawcza, dzieci i młodzież – rozpoczęli świętowanie Dnia Wdzięczności – Eucharystią w kościele św. Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim, którą odprawił ks. wikary.

Następnie wszyscy udali się do Osiedlowego Domu Kultury „FORMATY”, gdzie nastąpiła część artystyczna wykonana przez dzieci z przedszkola prowadzonego przez Siostry Salezjanki znajdującego się na ul. Stanisławowskiej 46.

Wspólna Agapa zakończyła ten piękny czas świętowania Inspektorialnego Dnia Wdzięczności 2019 względem s. Inspektorki Anny Świątek.

Żyć to znaczy okazywać wdzięczność za słoneczny blask i miłość, za ciepło i czułość, których jest tak wiele w ludziach i rzeczach.(Phil Bosmans)

 

 

foto. Dariusz Piaskowski