Dnia 8 stycznia 2018 roku w szkole Sióstr Salezjanek odbyły się Jasełka przygotowane przez s. Mariolę Rogalska i p. Izabelę Zimniak. Jasełka odegrały dzieci z klasy „0” dla swoich rodziców, dziadków i wszystkich zaproszonych gości.

Po przestawieniu wszyscy owacjami na stojąco dziękowali dzieciom-aktorom za piękny występ przestawiający narodzenie Jezusa, pokłon aniołów, pasterzy i trzech króli…