W dniach od 26 do 30 maja 2019 roku w Pallotyńskim Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie miało miejsce pierwsze, wyjątkowe, historyczne spotkanie Rady Generalnej z Radami Inspektorialnymi Europy Wschodniej.

Każda z Inspektorii miała okazję zaprezentować swoją historię, wielokulturowość, dynamikę rozwoju w trudnych czasach komunizmu.  W przestrzeni gościnnego Pallotyńskiego Centrum Animacji Misyjnej powstała wystawa ilustrująca rozwój poszczególnych Inspektorii Córek Maryi Wspomożycielki w Europie.

W czasie tych dni przeprowadzono refleksję nad konsolidacją charyzmatu i ożywieniem dzieł wychowawczych dla nowej żywotności apostolskiej oraz poszukiwanie nowego światła dla dalszej drogi Zgromadzenia.