Szkoła prowadzona przez Siostry Salezjanki istnieje w Ostrowie Wielkopolskim już 20 lat. Obecnie w budynku mieści się szkoła podstawowa i liceum, do których uczęszcza około 800 uczniów. Od września 2020 r przy szkole zostało otwarte także czterooddziałowe przedszkole. Wszystkie te dzieła mają status placówek publicznych, dzięki czemu rodzice nie muszą płacić dodatkowo za edukację.

Przez cały czas od założenia szkoły siostry czyniły starania, by zapewnić uczniom dostęp do bazy sportowej i wybudować przy szkole sale gimnastyczną. Wciąż jednak brakowało środków finansowych na ten cel. Teraz jest ten moment, by zacząć jednak nie jest to możliwe bez pomocy ludzi dobrej woli.

Prosimy o każdą złotówkę na ten cel, który – ufamy – pomoże naszym uczniom rozwijać swoje talenty sportowe i spełniać marzenia.

Link do zrzutki : https://zrzutka.pl/dwvahw