W niedzielę adwentowej radości „Gaudete”, 11 grudnia,  wspólnota Salezjanów Współpracowników z Grabowa nad Prosną przeżywała jubileuszową radość z obchodów 50-lecia swego istnienia. We wspólnocie lokalnej liczącej aktualnie 17 członków i 2 kandydatki, są państwo Weronika i Jerzy Grygowscy oraz pani Zofia Biel, którzy wraz z 21 innymi osobami 50 lat temu złożyli Przyrzeczenia.

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. celebrowaną przez księdza Delegata SSW Prowincji Wrocławskiej Piotra Lorka SDB oraz księdza proboszcza Ryszarda Ryńca. Podczas Eucharystii Salezjanie Współpracownicy uroczyście odnowili swoje Przyrzeczenie w obecności Koordynatorki Prowincjalnej Pani Marty Budzeń. Aktywnie uczestniczyli w animacji liturgii.

Druga część radosnego świętowania odbyła się w domu sióstr salezjanek przy rodzinnym stole. Po życzeniach wyrażonych przez panią Martę Budzeń i siostrę Małgorzatę Ogrodnik, Delegatkę Prowincjalną SSW, czcigodni Jubilaci i wszyscy Salezjanie Współpracownicy otrzymali drobne upominki.

Rada lokalna wraz z siostrą Delegatką Teresą Kalinowską przygotowali na tę okazję kronikę, ukazującą początki działalności Stowarzyszenia w Grabowie nad Prosną. Przeżywając radość spotkania we wspólnocie, pamiętali także o tych, którzy już odeszli do Domu Ojca.

W przeddzień uroczystości jubileuszowej, delegacja wspólnoty SSW złożyła znicze na grobach zmarłych członków Stowarzyszenia.