W dniach od 4 do 11 marca 2018 roku uczestniczyłam w Seminarium Animacji i Formacji Misyjnej dotyczącym Pierwszego Głoszenia i Misji Salezjańskiej w Europie i na Bliskim Wschodzie. Seminarium odbyło się w Fatimie u stóp Matki Bożej.

W Seminarium uczestniczyło 34 salezjanów i 24 Córki Maryi Wspomożycielki z Europy i Bliskiego Wschodu, na czele z ks. Guillermo Basańesem SDB, Radcą ds. Misji i s. Alaide Deretti , naszą Radną ds. Misji.

Było to przedostatnie Seminarium kontynentalne – wcześniej odbyło się w Azji, w obu Amerykach, w Australii. Ostatnie Seminarium będzie w sierpniu br. w Johannesburgu (RPA) – dla salezjanów i salezjanek z Afryki.

Seminarium było dwujęzyczne – część treści była po włosku, część po angielsku. Dominował jednak język serca, który każdy dobrze rozumiał. Program był bardzo intensywny, ale piękny. Bogactwo treści, świadectw, pracy w grupach, wspólnoty międzynarodowej. Porządkowaliśmy pojęcia, pogłębialiśmy temat Pierwszego Głoszenia (Pierwszego Przepowiadania) w Europie i na Bliskim Wschodzie w odniesieniu do posłannictwa salezjańskiego (misji salezjańskiej). Jak podkreślali organizatorzy – treści Seminarium nie były tylko dla uczestników, ale powinny dotrzeć do wszystkich, aby potem można je było zamieniać w konkretne życie.

Nicią wiodącą, która przeplatała wszystkie treści i ciągle powracała w różnej formie było przekonanie, że Pierwsze Głoszenie to NIE odniesienie do chronologii przepowiadania (pierwsze słowa o Bogu), ale to styl życia. Istotnymi i fundamentalnymi narzędziami Pierwszego Głoszenia jest troska i pedagogia środowiska kształtowanego w duchu rodzinnym, w duchu otwartości serca i przyjęcia drugiej osoby – postawy tak bardzo drogie księdzu Bosko i Marii Dominice Mazzarello. One właśnie otwierają innych na prawdziwe doświadczenie Boga. Bez nich, nawet najpiękniejsze mówienie o Bogu (głoszenie), z wykorzystaniem najnowocześniejszych i porywających technik, to tylko puste słowa, które NIE prowadzą do SPOTKANIA z Bogiem. To tyle z treści Seminarium.

Życzę Siostrom owocnej drogi wielkopostnej, znaczonej propozycjami z Sektora Misyjnego naszego Zgromadzenia. Niech wydadzą piękne owoce.

Z modlitwą – s. Grażyna Sikora (uczestniczka Seminarium)