W Dzierżoniowie, w dniach 10-12 lutego 2023, odbyło się spotkanie dla młodych kobiet: „Art of God” Nasłuchiwaliśmy Jego Głosu – Bóg mówi zawsze!
Choć tytuł brzmi tajemniczo, przyglądaliśmy się otaczającej nas rzeczywistości, by w niej dostrzec ślady obecności Boga: w muzyce, obrazach, ikonach…  Odkrywaliśmy jak ważne jest nauczyć się wyrażać siebie poprzez sztukę oraz jak wspaniale jest obcować z tym co dobre, piękne i prawdziwe!
Centrum spotkania stanowiły: rozważanie Słowa Bożego wraz z przeżywanym „Bible journaling” oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu. To właśnie na modlitwie odkrywaliśmy, że każda z nas jest „Art of God” – wybitnym arcydziełem, stworzonym z miłości i dla miłości.
Nie zabrakło czasu na rozmowy przy kawie i dzielenie się tym, jak Bóg działa w naszym życiu.
Czym są spotkania dla młodych kobiet?
Weekendowe rekolekcje dla dziewczyn i kobiet w wieku 17-35 lat.
Organizujemy je w różnych częściach Polski i zawsze skupiamy się wokół innego tematu.
To czas modlitwy, ciszy, refleksji, a także radosnych rozmów i bycia razem.
Najbliższe spotkanie już w marcu, tym razem na północy!
Dla zainteresowanych kontaktem: ktoredydonieba@gmail.com
s. Aleksandra Sys