Od 1 do 27 lipca 2017 roku we Włoszech odbywa się Drugi Nowicjat dla Junioratek Europy, Ameryki i Azji. Uczestniczy w nim 28 Córek Maryi Wspomożycielki przygotowujących się do profesji wieczystej, w tym również kilka z Polski.

Pierwszy etap od 1 do 7 lipca miał miejsce w Turynie-Valdocco, drugi od 8 do 19 lipca w Mornese. Dla niektórych Sióstr Junioratek jest to możliwość przebywania po raz pierwszy w miejscach, gdzie żyli Ksiądz Bosko i Matka Mazzarello.

Jesteśmy liczne, mówimy różnymi językami, rozumiemy się sercem i sercem kontemplujemy oraz słuchamy tego, co nawiedzamy-mówią Siostry. Jest to ważny czas formacyjny, kiedy to angażujemy się w ponowne odczytanie naszego doświadczenia pokoleniowego konfrontując się ze Słowem Bożym oraz drogą historyczno-duchową Księdza Bosko i Matki Mazzarello.

Zaplanowany jest też pobyt Junioratek w Nizza Monferrato. Rekolekcje w Pella w dniach od 19 do 27 lipca, które będzie głosił ksiądz Marco Panero, salezjanin zakończą to niepowtarzalne doświadczenie duchowe.

Dla każdej Junioratki jest to nie tylko czas weryfikacji swojego dotychczasowego życia, ale przede wszystkim duchowe umocnienie; drogocenny czas zatrzymania się, refleksji, ponownego odczytywania, przypominania i kontemplowania, jak Maryja niewiasta Magnificat, cudów, które Pan uczynił w życiu naszych Założycieli i w naszym życiu, abyśmy bardziej świadomie dały Bogu odpowiedź w stylu Da mihi animas cetera tolle oraz A te le affidoTobie je powierzam.

Na tej drodze – zorganizowanej przez Włoską Konferencję Międzyinspektorialną– towarzyszył nam w Turynie ksiądz Enrico Lupano, z którym przeszłyśmy ponownie drogę powołaniową i duchową Księdza Bosko zatrzymując się w Becchi, w gospodarstwie Moglia, w Castelnuovo, w Chieri oraz w Turynie.

Tutaj w Mornese towarzyszą nam siostra Ivana Milesi FMA, dyrektorka wspólnoty z Kolegium oraz ksiądz Marco Rossetti SDB z Crocetta-Torino, pogłębiając drogę powołaniową i duchową Matki Mazzarello w miejscach: Mazzarelli, Valponasca, Parafia w Mornese, Roverno.

Prosimy o modlitwę, abyśmy naszym życiem były żywym pomnikiem wdzięczności dla Wspomożycielki, promieniując wśród młodych i w naszych wspólnotach pięknem naszej konsekracji, ofiarowując życie wspaniałomyślnym sercem!

na podstawie tekstu: Grandi cose ha compiuto in me l’Onnipotente