Na drodze przygotowania do tak ważnego dla naszego Zgromadzenia momentu świętowania, towarzyszyć nam będzie wspomnienie niektórych fundamentalnych faktów dla narodzin naszej Rodziny zakonnej oraz sama Maryja, od zawsze nasza kochająca „Przełożona”.
Proponowany przez nas plan zawiera zatem słowo-klucz dla każdego charyzmatycznego miejsca początków, które przypomina o obecności Maryi:

I tydzień (28 marca – 3 kwietnia)
WEZWANIE – Turyn ,,Zajmij się nimi, to są moje córki”

II tydzień (4 kwietnia – 10 kwietnia)
TOŻSAMOŚĆ – MORNESE ,,Jesteście żywym pomnikiem”

III tydzień (18 kwietnia – 24 kwietnia)
TOWARZYSZENIE – NIZZA ,,Maryja  przechadza się po tym domu”

Poniżej proponujemy kilka narzędzi zaczerpniętych ze źródeł historycznych oraz materiałów biblijnych, które – zgodnie z trzema miejscami nakreślonymi na tej drodze – mogą zaoferować naszym wspólnotom inspiracje do przeżycia momentów celebracji lub formacji w ramach przygotowań do Święta Wdzięczności.

Dlatego znajdziecie:
Moment historyczny – nawiązujący do naszych trzech miejsc charyzmatycznych: Turynu, Mornese i Nizza
Moment biblijny – związany ze słowami: „wezwanie”, „tożsamość” i „towarzyszenie”
Niektóre propozycje zaangażowania – związane z działaniem do podjęcia przez wspólnotę

Szczególnie moment biblijny zaprasza nas do spotkania z nadzwyczajnym człowieczeństwem trzech kobiet starotestamentalnych: Estery, Rut i Debory.

Między innymi w tych trzech kobiecych postaciach Starego Testamentu możemy rozważać te cechy, które później zostają streszczone i w pełni wcielone przez Maryję. Poprzez te zapowiedzi Maryja interweniowała w historii Izraela i całej ludzkości, tak jak każdego dnia interweniuje w naszej historię; z tą samą obecnością, pełną piękna, siły i delikatności.

Niech Dziewica Matka, tak obecna w duchu wielkich niewiast biblijnych z przeszłości, odciska swoje cechy również w „dzisiejszych uczennicach”, aby każdy, kto widzi jej córki, mógł dostrzec twarz podobną do matki.

Załączamy tu tabelę podsumowującą naszą propozycję:

Słowo-klucz Papież Franciszek

Słowa skierowane
do kapitulnych

Moment historyczny Moment biblijny Propozycje zaangażowania
WEZWANIE Serce
zakochane
Turyn 1862
,,Zajmij się nimi,
to są moje córki”
Wezwanie Estery

 

Modlitwa
„Anioł Pański”
Zwracać uwagę na dzisiejsze wezwania
TOŻSAMOŚĆ Serce matki Mornese 1872
,,Jesteście żywym pomnikiem”
Tożsamość

Rut

Dzielenie się

Porozmawiać
o naszym „byciu żywym pomnikiem dzisiaj”

TOWARZYSZENIE Serce bliskie Nizza 1885
,,Maryja przechadza się po tym domu”
Towarzyszenie Debory Opowieść
o doświadczeniach Maryja nam towarzyszy, abyśmy my towarzyszyły młodym