W minioną sobotę, 26 lutego, w Częstochowie zakończyła się trzecia już seria ośmiodniowych rekolekcji jubileuszowych dla FMA.
Gościnny dom Salezjanów stał się oazą ciszy i słuchania. Czas adoracji, medytacji Słowa rozpalił na nowo charyzmat złożony w sercach sióstr, odnowił relację z Chrystusem, a tym samym także zapał apostolski i siostrzane, wspólnotowe więzi.