W dniach 13-15 marca 2019 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie odbyły się Rekolekcje Wielkopostne. Codziennie uczniowie w 3 grupach wiekowych, czyli kl. I-III, IV-VI i VII-III Gimnazjum uczestniczyli w spotkaniach i zajęciach dostosowanych do wieku.

W pierwszym dniu  najmłodsi pochylając się nad tematem: „Współpraca to się opłaca”, poznali historię Noego oraz tworzyli z masy solnej różne zwierzęta do Arki Noego.

Dzieci z kl. IV – VI prowadzeni przez s. Aleksandrę Sys – zaproszoną Siostrę Salezjankę – zgłębiali temat: „Z Jezusem mogę wszystko”. Bazą rozważań był tekst biblijny o chłopcu, który miał 5 chlebów i 2 ryby. Dzieci tworzyły scenki ukazujące wybór dobra a odrzucenie zła, a na zakończenie po modlitewnym momencie w kaplicy szkolnej, dzieliły się chlebem na znak jedności i braterstwa.

Natomiast młodzież uczestniczyła w projekcie edukacyjnym „Nie zmarnuj swojego życia”, który poprowadzili goście specjalni tegorocznych rekolekcji – RYMcerze – czyli Bęsiu i DJ Yonas. Młodzież z wielkim zaangażowaniem słuchała świadectw, opowieści o drogach podejmowanych wyborów i kroczeniu ku Boga, jakimi dzielili się z nimi Raperzy. Wszystkim na długo w sercach zostaną słowa Bęsia: „Regres zawsze śmieje się z progresu”. Cierpliwe i wytrwałe podążanie do celu… to się opłaca!

Drugi dzień Rekolekcji dla kl. I – VI upłyną pod hasłem: „Przyjaźń – dar i zadanie”. Dzieci po obejrzeniu w kinie filmu pt.: „Chłopiec z burzy”, tworzyły na jego podstawie tematyczne plakaty. Młodzież swój drugi dzień przeżyła w Pieszycach w domu Sióstr Salezjanek, słuchając konferencji ks. Rafała Masztalerza, korzystając ze Spowiedzi Świętej oraz uczestnicząc w Drodzy Krzyżowej i Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Ostatniego dnia Rekolekcji dzieci kl. I-VI miały okazję do Spowiedzi Świętej oraz uczestniczyły w Eucharystii i w Drodze Krzyżowej. Po tych momentach młodsze klasy spotkały się z s. Aleksandrą Sys, a starsze trwając w temacie „Współpraca to się opłaca” doświadczyły wspólnej twórczości podczas gry z różnymi zadaniami grupowymi do wykonania.

Natomiast dla młodzieży ostatni dzień Rekolekcji stanowił wyjątkowy moment spotkania się z Miłosiernym Jezusem w Krakowie – Łagiewnikach na Eucharystii oraz podczas spektaklu Męki Pańskiej wystawianego w Salezjańskim Seminarium w Krakowie, a którego tegoroczny tytuł brzmi: „Dobry Pasterz oddaje życie za owce”.

Wielkopostne Rekolekcje w Salezjańskiej Szkole w Dzierżoniowie były dla uczniów, jak i dla nauczycieli, czasem wyjątkowym, nakierowującym myśli, uczucia i spojrzenia na Jezusa, ale także okazją do wzrastania w bliskich przyjacielskich relacjach w duchu rodzinnym, w atmosferze salezjańskiej radości.

K.O.