Podziękowania członkiń Kapituły dla Matki Yvonne Reungoat i sióstr Rady Generalnej.

Duch Boży stwarza przestrzeń dla braterstwa, refleksji i wdzięczności. W dniu 2 października 2021r., w święto Aniołów Stróżów, siostry zebrane w Rzymie na XXIV Kapitule Generalnej wyrażają wdzięczność Matce Yvonne Reungoat, Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.

Dzień przebiega w mornezyjskim duchu radości i uwielbienia Pana w komunii z całym Zgromadzeniem na świecie. W Jutrzni niektóre członkinie Kapituły, reprezentujące 5 kontynentów, wykonują gest nalania wody do dzbanka – symbolu synodalności, ducha misyjnego, słuchania, rozeznawania, troski, towarzyszenia – który Matka Yvonne wylewa na ziemię, jako znak komunii między inspektoriami Zgromadzenia CMW.

Podczas Eucharystii, której przewodniczył ks. Maria Arokiam Kanaga, przełożony Wizytatorii „Maryi Stolicy Mądrości” – UPS, przypominamy sobie liczne znaki płodności, jakie Matka zasiała w sercu każdej Córki Maryi Wspomożycielki i dziękujemy Panu za Jej życie oddane z entuzjazmem i odwagą w ciągu trzynastu lat służby w Zgromadzeniu CMW, krzewiąc kulturę życia, by być z młodymi wspólnotami rodzącymi radość i nadzieję.

Na zakończenie Eucharystii assemblea wyciągnęła ręce nad Matkę w geście błogosławieństwa, znak przynależności i obecności Boga, śpiewając: „Niech Pan błogosławi Cię i strzeże, a Jego oblicze niech zajaśnieje nad Tobą, dobroć i miłosierdzie będą z Tobą na zawsze”.

Wieczorem, z radością prostych serc, celebrowane jest święto pieśniami, symbolami i urokiem wdzięczności.

Matka dziękuje Bogu za Zgromadzenie CMW, wielką rodzinę, o którą musimy nadal troszczyć się, szerząc charyzmat salezjański: “Jesteśmy wezwane, by razem pracować, dzieląc się darami otrzymanymi od Pana, z otwartym i wdzięcznym sercem, Bóg nigdy nie przestaje objawiać swojej miłości; jesteśmy wezwane aby razem z Nim, być z młodymi w świecie i być znakiem światła i nadziei”.